Problematiek Quiché

Santa Cruz del Quiché is de hoofdstad van de regio Quiché en grenst aan buurland Mexico. De populatie in deze vergeten regio bestaat voor 90% uit Maya’s. Tijdens de bloedige burgeroorlog is dit gebied zwaar getroffen: vooral onder de Maya-bevolking zijn veel slachtoffers gevallen (meer dan 80% van de 200.000 slachtoffers).  De gevolgen van de oorlog zijn hier dan ook enorm. 

Als etnische minderheid hebben de Maya’s op veel gebieden een grote achterstand. Hun land en een groot deel van hun culturele erfgoed is hen ontnomen. De oorlogskinderen van toen zijn de ouders van nu. Zij zijn getraumatiseerd, ongeschoold en analfabeet. Wat weinig perspectief biedt op een goede baan. De werkeloosheid onder de Maya’s is dan ook hoog en veel mensen leven van minder dan €1,70 per dag. 

Kinderen zijn het meest kwetsbaar. Zij zijn afhankelijk van de zorg van hun ouders. Maar die zorg is door alle problemen vaak verre van optimaal. Veel kinderen moeten werken om bij te dragen aan de inkomsten van het gezin. Naar schatting werken er momenteel een miljoen kinderen in Guatemala. Dat is 20% van de werkende bevolking en 18% van alle kinderen!

De grootste problemen binnen Quiché samengevat: 

1. Ondervoeding
Door de extreme armoede bestaat het dagelijkse menu in veel gezinnen uit niet veel meer dan 1 tortilla met wat zout en een beker koffie. Veel kinderen raken ernstig ondervoed of worden ziek. Ze lopen aanzienlijke ontwikkelingsachterstanden op. Zowel in fysieke groei en gezondheid als ook in intellectuele, psychische en emotionele ontwikkeling.  

2. Dreiging voor vrouwen 
Zoals meer landen in Latijns Amerika wordt de cultuur gekenmerkt door ‘machismo’. Mannen hebben het voor het zeggen en vrouwen rechten worden niet erkend of nageleefd. Het percentage huishoudelijk geweld in Guatemala, en zeker in Quiché, is schrikbarend hoog. Veel vrouwen worden mishandeld of zelfs vermoord. En door het hoge percentage straffeloosheid in Guatemala, worden de zaken niet vervolgd. De bescherming van vrouwen is dus nihil. 

3. Alleenstaande vrouwen
Veel gezinnen vallen uiteen omdat de man in een andere regio moet werken of zijn gezin heeft verlaten. Veel moeders in Quiche staan er alleen voor. Omdat ze cultureel gezien gebonden zijn aan huis en de zorg voor hun kinderen, kunnen ze geen inkomen verdienen en niet voorzien in de zorg voor hun kinderen. Kinderen raken verwaarloosd en door de uitzichtloze situatie zijn er ook moeders die geen andere uitweg meer zien dan hun kinderen in de steek te laten.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Problematiek Quiché pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Onze kinderdorpen / Kinderdorp Santa Cruz del Quiché / Problematiek Quiché mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */