Kinderdorp Santa Cruz del Quiché

Guatemala, Centraal-Amerika

"Het maakt me trots als ik zie hoeveel de kinderen in emotioneel opzicht zijn gegroeid sinds ze hier wonen. 
Ze zien mij als hun moeder, ook dat maakt me trots." - SOS moeder Griselda

SOS moeder Griselda woonde (ten tijde van de bouw van het kinderdorp) samen met haar negen kinderen in een huurhuis in de directe omgeving van kinderdorp Santa Cruz del Quiché. Het gaat goed met hun familie. Griselda: "De kinderen zijn gezond, gaan naar school en krijgen emotionele ondersteuning om hun trauma's te verwerken. Ze voelen zich opgenomen en veilig in onze familie en weten dat ik er altijd voor ze zal zijn."

Een veilig en liefdevol thuis voor 32 kinderen

Op dit moment wonen er zeven SOS moeders en 49 kinderen in het kinderdorp. In de loop van dit jaar wordt het aantal SOS families uitgebreid naar 12 met in totaal 84 kinderen.

Het nieuwe kinderdorp bestaat uit zes dubbele familiehuizen. Om de impact van ons werk te vergroten en de integratie van de SOS families met de omgeving zo veel mogelijk te bevorderen, wordt één van de huizen ingezet als transithuis voor noodopvang en komt er een jongerenhuis. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid om drie huizen te verhuren aan kwetsbare families uit de gemeenschap, drie van de huidige gehuurde huizen blijven dan na opening van het kinderdorp bewoond door SOS families. 

Met onze familie versterkende programma's ondersteunen we inmiddeld 150 gezinnen in meerdere dorpen.

Laatste nieuws:

  • Op 27 juli 2016 is er een nieuw kinderdorp in Santa Cruz del Quiché in Guatemala geopend! De bouw van het dorp was hard nodig: Santa Cruz del Quiché is één van de armste steden van Guatemala waar veel kinderen als gevolg van de grote armoede het alleen moeten zien te rooien. Het nieuwe dorp is volledig gefinancierd dankzij giften van Nederlandse donateurs. SOS collega Elsbeth ging samen met donateur mevrouw Bouwmeester naar de opening. Lees hier hun ervaringen.
  • 32 kinderen wonen op dit moment in 4 tijdelijke huurhuizen. De huur van een vijfde familiehuis staat op de planning.

‘Dankzij SOS ben ik van mijn kinderen gaan genieten, ik heb geleerd hoe ik moeder kan zijn,’ vertelde een moeder mij. "Als moeder van een zoontje van zeven raakt zo’n uitspraak mij diep.” SOS-collega Elsbeth. Lees hier haar hele verslag van haar ervaringen tijdens de opening van het kinderdorp.


Families helpen in de omgeving
Naast het kinderdorp ondersteunt SOS Guatemala sinds 2014 in de omgeving van Santa Cruz del Quiché kwetsbare families om te voorkomen dat kinderen de zorg van hun biologische ouders verliezen. Het familieversterkende programma bestaat uit verschillende comités die zich richten op: begeleiding van de kinderen, hygiëne & voeding, gezondheidszorg (waaronder meten en wegen van de kinderen) en financiën. In totaal nemen er nu 240 families deel. Het doel is dat deze families binnen 3 tot 5 jaar weer zelfstandig en onafhankelijk zijn van onze steun.

Helaas mogen we vanwege privacy redenen minder foto's met kinderen uit dit kinderdorp laten zien op onze website.
Door middel van de verhalen hopen we je toch een goed beeld te geven.

Waarom hier helpen?

Santa Cruz del Quiché is een 'vergeten regio' in Guatemala. De bevolking bestaat voor 90% uit Maya's. Als landelijke etnische minderheid hebben zij op veel gebieden een achterstand. Daarnaast heeft de burgeroorlog het gebied hard geraakt. De combinatie van sociale uitsluiting, een gemis aan scholing, armoede en oorlogstrauma's heeft een enorme impact op de levens van de families. SOS Kinderdorpen zet zich in om de situatie voor deze families te verbeteren, en geeft een liefdevol en veilig thuis aan kinderen die er alleen voor zijn komen te staan.

Ja, ik doneer nu

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI

Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Kinderdorp Santa Cruz del Quiché pagePrefix=soskdnl breadCrumb=Wat doet SOS / Onze kinderdorpen / Kinderdorp Santa Cruz del Quiché mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */