Kinderdorp Abobo-Gare

Ivoorkust, Afrika

In 2014 startte (dankzij extra giften van Nederlandse donateurs) de grote renovatie van het SOS kinderdorp Abobo-Gare in Ivoorkust; het allereerste kinderdorp in Afrika, geopend in 1969. Door deze bijdragen is een nieuw fundament voor de toekomst van de kinderen in Ivoorkust gelegd. In augustus 2016 is de grote renovatie afgerond en in september 2016 is het dorp feestelijk heropend.

SOS kinderdorp Abobo-Gare in Ivoorkust

Familiehuizen in kinderdorp én gemeenschap

SOS Kinderdorpen heeft ervaren dat betere integratie van de kinderdorpen in de omliggende wijken gewenst is. Dit betekent dat er, naast de familiehuizen in het kinderdorp, ook huizen in de gemeenschap bij zijn gekomen. In kinderdorp Abobo-Gare wonen op dit moment 90 kinderen samen met de SOS moeders verspreid over 10 familiehuizen. Daarnaast wonen er in de gemeenschap Abobo op dit moment 3 SOS families met elk 7 SOS kinderen. En dat gaat goed. De kinderen gaan naar school in de buurt, hebben vriendjes en nemen deel aan het dagelijkse gemeenschapsleven.

De 4 nieuwe huizen worden nog niet bewoond. Eerst worden nieuwe SOS moeders geselecteerd en daarna de kinderen die bij deze moeders gaan wonen. 


"De eerste weken kreeg ik geen contact met Larry, ik dacht dat hij doof was. Dit bleek niet het geval, hij had gewoon in de eerste periode van zijn leven te weinig liefde en aandacht gekregen." - Charlotte, SOS moeder in kinderdorp Abobo-GareSamen sterk
Kwetsbare families in de omgeving worden ondersteund door ons familieversterkende programma. Kinderen kunnen naar de SOS kleuter- en basisschool, alle families kunnen gebruik maken van het SOS medisch centrum en we helpen ouders zodat ze de zorg voor hun kinderen kunnen blijven dragen.

Door ouders te helpen bij het verbeteren van hun economische situatie; met scholing, inkomstenverwervende activiteiten, toegang tot sociale zekerheid en te bespreken hoe ze beter om kunnen gaan met geld. Maar ook hoe ze het beste kunnen zorgen voor hun kind(eren) op het gebied van (op)voeding, hygiëne en onderwijs.

Wie bereiken we?

 • 90 kinderen in 10 huizen in het kinderdorp
 • 21 kinderen verspreid over de 3 huizen in de gemeenschap
 • 1000 kinderen uit 301 families in het familieversterkende programma
 • 3000 mensen bezoeken het medisch centrum
 • 89 kinderen op de SOS kleuterschool
 • 216 kinderen op de SOS basisschool

Renovatie en uitbreiding 2016
In 2016 zijn het kinderdorp en voorzieningen in de omgeving gerenoveerd en er zijn nieuwe faciliteiten gebouwd. Alle families wonen tot hun grote blijdschap inmiddels in hun nieuwe huizen. Wat is er allemaal gebouwd en gerenoveerd?

 • 10 bestaande familiehuizen herbouwd
 • 4 extra familiehuizen gebouwd
 • nieuwe kantine en activiteitenruimte
 • nieuw waterpunt
 • 2 nieuwe jongerenhuizen gebouwd
 • renovatie generatorruimte mét nieuwe generator
 • medisch centrum, kleuterschool en Hermann Gmeiner basisschool gerenoveerd
 • nieuwe straten en groenvoorzieningen

Wil je meer weten over de feestelijke heropening? Hier kan je het nieuwsbericht lezen en de foto's bekijken.

De verbouwing

<h3 class="p1">
 <span class="s1">De verbouwing is een feit</span></h3>
<p class="p1">
 <span class="s1">Begin 2016 was de complete renovatie van Abobo Gare een feit. Alle 84 kinderen (verdeeld over 10 families) wonen inmiddels in een compleet nieuw huis. SOS kind Claris: &ldquo;Alle huizen hebben nu een vrolijke kleur en daar word ik blij van!&rdquo;</span></p>

De verbouwing is een feit

Begin 2016 was de complete renovatie van Abobo Gare een feit. Alle 84 kinderen (verdeeld over 10 families) wonen inmiddels in een compleet nieuw huis. SOS kind Claris: “Alle huizen hebben nu een vrolijke kleur en daar word ik blij van!”

<h3 class="p1">
 <span class="s1">Dorpsdirecteur Mathias Kouassi Bath op bezoek bij een SOS familie</span></h3>
<p class="p1">
 <br />
 <span class="s1">&ldquo;Ik ben ontzettend blij met de renovatie. De leefomgeving van de kinderen is enorm verbeterd; de speelvelden zijn mooier en groener, de huizen zijn lichter en koeler vanwege de nieuwe ventilatoren, de huizen zijn door de aanbreng van betere sloten beter beveiligd, én dankzij de nieuwe buitenlampen is het dorp nu ook &rsquo;s avonds mooi verlicht.&rdquo;</span></p>

Dorpsdirecteur Mathias Kouassi Bath op bezoek bij een SOS familie


“Ik ben ontzettend blij met de renovatie. De leefomgeving van de kinderen is enorm verbeterd; de speelvelden zijn mooier en groener, de huizen zijn lichter en koeler vanwege de nieuwe ventilatoren, de huizen zijn door de aanbreng van betere sloten beter beveiligd, én dankzij de nieuwe buitenlampen is het dorp nu ook ’s avonds mooi verlicht.”

<h3 class="p1">
 <span class="s1">Spelen in de keuken</span></h3>
<p class="p1">
 <br />
 <span class="s1">SOS moeder spelend met haar kinderen in de nieuwe keuken. &ldquo;Het is weer een feest om te koken!&rdquo;</span></p>

Spelen in de keuken


SOS moeder spelend met haar kinderen in de nieuwe keuken. “Het is weer een feest om te koken!”

<h3 class="p1">
 <span class="s1">SOS moeder Charlotte</span></h3>
<p class="p1">
 <span class="s1">In gesprek met moeder Charlotte over haar kracht en motivatie. &ldquo;Ik ben er trots op een SOS moeder te zijn. Ik doe er alles aan om mijn kinderen het gevoel te geven dat ze altijd bij mij terecht kunnen, dat ze bij mij altijd veilig zijn.&rdquo;<br />
 <br />
 <strong><a href="~/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-abobo-gare/in-gesprek-met-moeder-charlotte">Lees haar hele verhaal &gt;&gt;</a></strong></span></p>

SOS moeder Charlotte

In gesprek met moeder Charlotte over haar kracht en motivatie. “Ik ben er trots op een SOS moeder te zijn. Ik doe er alles aan om mijn kinderen het gevoel te geven dat ze altijd bij mij terecht kunnen, dat ze bij mij altijd veilig zijn.”

Lees haar hele verhaal >>

<h3>
	Trots op hun nieuwe huis</h3>
<p>
	<br />
	SOS-moeder Elisabeth met haar kinderen voor hun nieuwe familiehuis in kinderdorp Abobo-Gare.</p>

Trots op hun nieuwe huis


SOS-moeder Elisabeth met haar kinderen voor hun nieuwe familiehuis in kinderdorp Abobo-Gare.

<h3>
	Zo was het voor de renovatie</h3>
<p>
	<br />
	In 2014 waren de familiehuizen in zeer slechte staat. Het intensieve gebruik en het vochtige tropische klimaat hadden in de afgelopen 40 jaar hun sporen nagelaten. De 10 familiehuizen waarin de families woonden waren dringend aan vernieuwing toe. In de daken zaten gaten, de ramen sloten niet meer en dergelijke.<br />
	SOS-collega Sandra bezocht kinderdorp Abobo-Gare voor de&nbsp;renovatie en maakte een filmpje van haar bezoek.<br />
	<br />
	<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=CmrqrLXK2Ns" target="_blank">Bekijk hier het filmpje &gt;&gt;&nbsp;</a></strong></p>

Zo was het voor de renovatie


In 2014 waren de familiehuizen in zeer slechte staat. Het intensieve gebruik en het vochtige tropische klimaat hadden in de afgelopen 40 jaar hun sporen nagelaten. De 10 familiehuizen waarin de families woonden waren dringend aan vernieuwing toe. In de daken zaten gaten, de ramen sloten niet meer en dergelijke.
SOS-collega Sandra bezocht kinderdorp Abobo-Gare voor de renovatie en maakte een filmpje van haar bezoek.

Bekijk hier het filmpje >> 

<h3>
	Huizen afbreken en weer opbouwen</h3>
<p>
	Na grondig onderzoek bleek het een betere investering om de bestaande familiehuizen, na 40 jaar intensief gebruik en door de effecten van het vochtige tropische klimaat, af te breken en weer op te bouwen. In 2014 is de renovatie van het kinderdorp gestart. De huizen konden niet allemaal tegelijk worden aangepakt, omdat de SOS families tijdelijk bij elkaar ondergebracht moesten worden. Naast het opnieuw bouwen van de 10 bestaande familiehuizen, zijn er ook vier extra familiehuizen gebouwd.</p>

Huizen afbreken en weer opbouwen

Na grondig onderzoek bleek het een betere investering om de bestaande familiehuizen, na 40 jaar intensief gebruik en door de effecten van het vochtige tropische klimaat, af te breken en weer op te bouwen. In 2014 is de renovatie van het kinderdorp gestart. De huizen konden niet allemaal tegelijk worden aangepakt, omdat de SOS families tijdelijk bij elkaar ondergebracht moesten worden. Naast het opnieuw bouwen van de 10 bestaande familiehuizen, zijn er ook vier extra familiehuizen gebouwd.

<h3>
 Augustus 2015</h3>
<p>
 <br />
 De verbouwing van SOS kinderdorp Abobo-Gare vordert gestaag. De bouwvakkers zijn hard aan het werk om de vervallen familiehuizen te renoveren.</p>

Augustus 2015


De verbouwing van SOS kinderdorp Abobo-Gare vordert gestaag. De bouwvakkers zijn hard aan het werk om de vervallen familiehuizen te renoveren.

Waarom hier helpen?

 • 50% leeft onder de armoedegrens. Door recente gewelddadige ontwikkelingen en de economische crisis behoort Ivoorkust tot een van de armste landen ter wereld. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
 • 1,1 miljoen weeskinderen. Door het geweld brak er een langdurige periode van instabiliteit aan. Honderdduizenden families gingen op de vlucht. Ze raakten ontheemd en kinderen verloren hun ouders. Sinds 2011 is de rust langzaam wedergekeerd in het land.
 • 40.000 kinderen zonder ouderlijke zorg. Abobo-Gare is een van de meest getroffen wijken. Als gevolg van armoede, migratie en de burgeroorlog leven bijna 40.000 kinderen hier zonder ouderlijke zorg.
 • 35% van de kinderen komt in aanraking met kinderarbeid. Slechts de helft van de kinderen gaat naar school. Een groot deel van de kinderen komt daardoor in aanraking met kinderarbeid.
 

Helden uit Abobo-Gare

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI

Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Kinderdorp Abobo-Gare pagePrefix=soskdnl breadCrumb=Wat doet SOS / Onze kinderdorpen / Kinderdorp Abobo-Gare mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */