Skip to main content

NEXT ECONOMY

Begin 2016 vond de kick off van het project The Next Economy plaats – how African youth make it work. Een project in Mali, Nigeria en Somalië van SOS Kinderdorpen in samenwerking met de 1%Club, Enviu en Afrilabs dat vanuit het Ministerie van Buitenlandse zaken gefinancierd wordt met ruim 3,5 miljoen euro.

next-economy-sos-kinderdorpen.jpg

Doel: werkgelegenheid creëren voor de snel stijgende groep jonge arbeidskrachten; ze de mogelijkheid geven om de juiste vaardigheden te ontwikkelen, hun talenten te ontplooien en ze een impuls te geven waarmee zij zelf hun toekomstige banen creëren; hun ‘next economy’.
Bedoeling is dat er de komende drie jaar, meer dan 4.000 jongeren worden bereikt en gesteund.

next-economy-logo-sos-kinderdorpen.jpg

De ‘working poor’  
Ondanks de economische groei In Mali, Nigeria en Somalië, hebben jongeren en jongvolwassenen niet alleen grote moeite om een baan te vinden met economisch perspectief, maar ook een baan die een salaris biedt waarmee ze zichzelf en eventueel hun familie kunnen onderhouden. Maar liefst 75% van deze jonge mensen behoort tot de ‘working poor’; een groep die veelal zonder rechten, sociale zekerheid en in onveilige omstandigheden werkt.

Veel van deze jongeren, die opgroeiden in armoede of in problematische familieomstandigheden, missen de juiste scholing waardoor ze moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Er is bovendien een gebrek aan rolmodellen en netwerken. En ook de genderongelijkheid speelt om verschillende redenen nog altijd een rol: de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt zijn beduidend lager dan voor mannen. Met de Next Economy zetten we jongeren in hun kracht en cultiveren we het talent, de ambitie en de ideeën van de jongeren.

Volg Next Economy op Facebook of bekijk alle crowdfund campagnes via next-economy.com.

Hoe werkt ‘The Next Economy’ 

Het programma kent drie onderdelen:

  • Make it work: Met een innovatieve aanpak inspireren, coachen en faciliteren we jongeren bij het opzetten van hun eigen onderneming.  Daarnaast bieden we in samenwerking met diverse partijen een intensief trainingsprogramma voor jongeren waarbij we ze opleiden en coachen in vaardigheden die voldoen aan de vraag van de lokale markt, zodat ze een ‘decent job’ kunnen bemachtigen en houden.
  • Grow your business: ondernemers van veelbelovende start ups faciliteren om samen met andere jongeren hun onderneming op te schalen tot een succesvol midden- en kleinbedrijf.
  • Supersize the valley of opportunity: actief het ondernemingsklimaat in Mali, Nigeria en Somalië versterken, door te werken aan de infrastructuur, het versterken van netwerken en het creëren van bewustwording van de lokale economische mogelijkheden. Om actieve deelname van jonge vrouwen te waarborgen, worden programma’s speciaal toegespitst op vrouwelijke ondernemers, het betrekken van inspirerende vrouwelijke rolmodellen en het voorzien in genderspecifieke randvoorwaarden voor deelname.