Skip to main content

KINDEREN HELPEN

Een veilig thuis binnen een SOS familie

kinderen-helpen-sos kinderdorpen.jpg

Een veilig thuis binnen een liefdevolle familie: elk kind heeft er recht op. Het is de essentie van ons werk. En de beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. Maar vele kinderen wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren zijn of omdat hun ouders en/of de brede familie niet in staat zijn om de zorg voor hen te dragen. Help een kind!

Hoe helpen we kinderen zonder familie?

Als een kind geen familie meer heeft, of niet meer bij zijn familie kan leven, kreeg dit kind voorheen een nieuw thuis in één van onze kinderdorpen. Onze manier van werken is echter continu in ontwikkeling, want we zien dat kinderen en de steun die ze nodig hebben veranderen. Om die reden zijn we de integratie en synergie tussen kinderdorpen en omringende gemeenschap aan het verbeteren en breiden we onze programma's uit met meerdere vormen van opvang en zorg. We kijken naar de situatie van kind om te bepalen welke vorm(en) van opvang en zorg het beste is: 

 

Familiehuizen in kinderdorp of gemeenschap

We creëren nieuwe families voor kinderen zonder ouders of veilig thuis. Hier groeien deze kinderen op met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS moeder totdat zij op eigen benen kunnen staan. De SOS moeders spelen een hele belangrijke rol. Want zij begeleiden de ontwikkeling van ieder kind.

Lees meer

Familiehuizen SOS Kinderdorpen
stippellijn SOS Kinderdorpen

 

Crisisopvang

Voor kinderen die acuut moeten worden opgevangen bieden we een andere vorm van zorg. We doen dit in tijdelijke veilige transithuizen waar extreem kwetsbare kinderen door SOS moeders verzorgd worden.

Lees meer

crisisopvang sos kinderdorpen
stippellijn sos kinderdorpen

 

Pleegzorg

Verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van pleegzorg. Pleeggezinnen ondersteunen of een inbreng in de verbetering van de zorg.

Lees meer

pleegzorg SOS Kinderdorpen
stippelijn SOS Kinderdorpen