Skip to main content

Familiezorg: elk kind een familie

Een veilig thuis binnen een liefdevolle familie: elk kind heeft er recht op. Het is de essentie van ons werk. In 136 landen en gebieden richt SOS Kinderdorpen zich primair op de zorg voor kinderen door het versterken en creëren van families. We kijken per kind en situatie naar de beste oplossing op het gebied van zorg. Preventieve en familiegerichte zorg vormen in ons werk een continuüm: de zorg loopt in elkaar over en kan worden gecombineerd. Contact dan wel hereniging met de biologische familie blijft het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang van het kind is. 

tpa-picture-55513 - Ms Mariantonietta Peru_familiezorg_1.jpg

Verschillende vormen van familiezorg:

  • Families versterken/ helpen: Door (extreem) zware leefomstandigheden kunnen veel ouders hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben: een liefdevolle familie en veilig thuis, de juiste (medische) zorg, de mogelijkheid om elke dag naar school te gaan en daarmee de kans op een toekomst. De vicieuze cirkel kan doorbroken worden door kwetsbare families én gemeenschappen te helpen. Hoe wij families helpen
  • SOS familie in een kinderdorp of de gemeenschap: Vele kinderen wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren zijn, omdat hun ouders en/of de brede familie niet in staat zijn goed voor ze te zorgen, of de situatie waarin ze leven (tijdelijk) te onveilig is.  In overleg met betreffende overheidsinstanties kijken we naar een alternatieve vorm van familiegerichte zorg die het beste past bij de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving. Meer over SOS families
  • Crisisopvang en pleegzorg: Soms moet korte termijn zorg worden geboden om ouders tijdelijk te ontlasten. Dit kan noodzakelijk zijn als bijvoorbeeld de druk van zorg voor een kind met speciale behoeften hen tijdelijk boven het hoofd groeit. Soms ook is de thuissituatie acuut onveilig geworden en moet crisisopvang voor het kind/de kinderen worden geregeld in tijdelijke, veilige SOS transithuizen. Hier worden ze verzorgd door SOS moeders en SOS sociaal werkers, totdat ze weer veilig terug kunnen naar hun familie. Meer over crisisopvang en pleegzorg
  • Simba Familiehuizen: Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp, is er een tekort aan plaatsen waar uit huis geplaatste broertjes en zusjes samen kunnen worden opgevangen. 

    Tijdens het verblijf van kinderen in het Simba Familiehuis krijgt het gezin rust en ruimte om bij te komen van een heftige periode. Vervolgens gaan zij samen met hun netwerk en met professionele ondersteuning werken aan herstel van de familierelaties. Dit gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar, inclusief nazorg. De inzet is, als dit kan, een veilige terugkeer naar huis. Meer over Simba Familiehuizen