Steun voor families in Santa Cruz del Quiche

Guatemala kampt met grote problemen zoals armoede, analfabetisme, alcoholisme en drugsgerelateerde criminaliteit. Veel gezinnen vallen uiteen omdat de man in een andere regio moet werken of zijn gezin heeft verlaten. Waardoor moeders er vaak alleen voor komen te staan.

Ze zijn genoodzaakt om te gaan werken, maar hebben niets of niemand om de kinderen bij achter te laten. Gevolg is dat de kinderen aan hun lot worden overgelaten. Ze blijven helemaal alleen thuis achter, opgesloten in huis of rond dolend op straat. Onbeschermd, zonder aandacht, liefde en zorg. Iedere dag dreigen kinderen de zorg van hun ouders te verliezen. Er zijn te weinig voorzieningen om deze kinderen op te vangen en de overheid beschikt niet over voldoende middelen om de kwetsbare families te ondersteunen. Vooral in de regio Santa Cruz del Quiché, is de nood hoog. Daarom zijn we hier een familieversterkend programma gestart voor circa 300 families met in totaal 600 kinderen. Vanuit het sociaal centrum worden families op diverse manieren ondersteund:

  • Kinderopvang

Om de kinderen van alleenstaande werkende moeders te helpen, zorgen we voor dagopvang. Kinderen van 0-6 jaar krijgen hier de zorg en aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ook krijgen zij hier gezonde maaltijden, medische zorg en onderwijs.

  • Voorlichting en trainingen

’s Avonds wordt het sociaal centrum gebruikt voor trainingen en voorlichting aan de moeders. Onderwerpen als gezondheid en ontwikkeling van het kind, gezinsplanning en de rechten van een kind worden behandeld. Ze worden begeleid om beter voor hun kinderen te kunnen zorgen.


Per familie wordt er een ontwikkelingsplan opgesteld waarin staat welke specifieke steun de gezinsleden nodig hebben. Streven is dat ouders binnen 3 tot 5 jaar een stabiele en liefdevolle gezinssituatie voor hun kinderen kunnen creëren. Waarbij zij niet meer afhankelijk zijn van onze steun.


“Later word ik juf!”

Dit is Rena. Zij is 8 jaar en zit in het familieversterkend programma dat we in 2007 in Nuevo San Carlos, Guatemala zijn begonnen. Rena begint te glunderen als we haar vragen wat haar dromen zijn.

“Ik droom dat ik later zelf juf ben en dat ik alle kinderen net zo mooi leer schrijven en tekenen als onze juf nu.” Vervolgens schuift ze met trots haar tekening toe.

Onvoorstelbaar dat een kind dat zoveel liefde tekort is gekomen nu zoveel zelfvertrouwen uitstraalt. 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Steun voor families in Santa Cruz pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Families helpen / Steun voor families in Santa Cruz mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */