Social Business

Waterproject om toegang tot (drink)water te verbeteren in drie gemeenschappen

Eén van de grote problemen in de landelijke gebieden en de sloppenwijken aan de randen van grote steden in Ghana is toegang tot schoon (drink) water. Kind van de rekening: de kinderen. Zij moeten vaak grote afstanden afleggen om water te halen en zijn daardoor te laat voor school, onvoorbereid of kunnen helemaal niet naar school. SOS Kinderdorpen heeft om die reden in 2014 een waterproject opgezet in drie Ghanese gemeenschappen: Kumasi, Ashaiman (Accra) en Asiakwa.

Samen met de lokale gemeenschap zijn waterpunten opgezet waar de inwoners tegen een vaste prijs schoon (drink) water kunnen kopen. Deze waterpunten zijn opgezet als een social business. Het algemene, sociale probleem van een tekort aan schoon (drink) water voor kinderen en hun families wordt hier op een financieel duurzame manier opgelost. 

Wat hebben we bereikt?
Na een uitvoerige analyse is er op strategische punten in de drie gemeenschappen geboord naar water. Daarna zijn een waterpomp, watertank en schone gebruiksvriendelijke watertaps geïnstalleerd. Het heeft het leven in de gemeenschap van families en bovenal kinderen verbeterd. Kinderen zijn niet meer uren onderweg om water te halen. Dit leidt tot meer tijd voor studie, school en andere activiteiten. Het social business model zorgt bovendien voor inkomsten waarmee de kosten voor het onderhoud en management van het waterpunt worden betaald en de vrijwillige bestuursleden van het opgezette watercomité houden toezicht hierop.

In 2014 hebben we in Kumasi 420, in Ashaiman 120 en in Asiakwa 220 beneficianten per dag kunnen voorzien van schoon (drink) water.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Waterproject Ghana pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Families helpen / Financiële ondersteuning / Waterproject Ghana mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */