Families helpen

Een veilig thuis bij de eigen familie

Families helpen Ghana familie Theodora

De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. Sommige families zijn echter kwetsbaar als gevolg van armoede, ziekte of het overlijden van één of beide ouders. Door de (extreem) zware leefomstandigheden kunnen veel ouders hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben: 

  • een veilig en liefdevol thuis 
  • de juiste (medische) zorg  
  • onderwijs
  • en daarmee de kans op een toekomst
diagram met redenen uiteenvallen families
Armoede is dan ook de belangrijkste risicofactor voor het uiteenvallen van families, voor verwaarlozing en/of verlating van kinderen.

Hoe helpen we kwetsbare families?

De vicieuze cirkel van armoede kan worden doorbroken met het helpen van kwetsbare families en gemeenschappen. Daarom geven wij in ons werk prioriteit aan het versterken van families door de ouder(s) te helpen met de zorg en bescherming van hun kinderen. Met alles dat nodig is. Zodat kinderen kunnen opgroeien in veiligheid, met zelfrespect, kansen en liefde - binnen hun eigen familie. Per familie kijken we naar hun problemen en wat er nodig is om te helpen op het gebied van:

Opvoedvaardigheden en zorg

Het is van essentieel belang dat ouders of zorgdragers de kennis en vaardigheden hebben om voor hun kinderen te zorgen en ze op te voeden. Dit heeft onder meer te maken met het bewustzijn van de rechten van het kind maar ook met kennis over opvoeding, hygiëne en voeding.

Lees meer

Financiële ondersteuning

Toegang tot basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg begint in de meeste gevallen met een inkomen. Samen met de families bekijken we hoe er meer geld binnen kan komen en vervolgens hoe beter met het geld om te gaan.

Lees meer

Basisbehoeften en voorzieningen

Vaak is weinig nodig om de ergste ellende te verlichten en te zorgen dat een kind de familie kan overleven. Door te voorzien in de basisbehoeften, kan op korte termijn voorkomen worden dat een familie uit elkaar valt.

Lees meer

De gemeenschap versterken

We willen een duurzaam veranderingsproces binnen gemeenschappen bewerkstelligen. Om het leven van kinderen en families blijvend te verbeteren, werken we samen met de gemeenschappen waarin we actief zijn. Door onze activiteiten onderdeel te laten worden van de lokale structuur kan de gemeenschap uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwetsbare families in hun midden. 

Lees meer

‘It takes a community to strengthen a family’
De afgelopen vijf jaar voerde SOS Kinderdorpen op 13 locaties in Ghana, Nigeria en Kenia een door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd familieversterkend programma uit, onder de naam MFSII. De evaluatie van het programma en de daarmee gepaarde geleerde lessen zijn samengevat in 10 vuistregels voor ons familieversterkend programma. Lessen die we meenemen in nieuwe en bestaande programma’s om ze waar nodig te verbeteren en verdiepen.

Lees hier meer over hoe we door onze manier van werken in de SOS programma’s het meest duurzame resultaat kunnen behalen.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Families helpen pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Families helpen mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */