Skip to main content

Zorgen dat kwetsbare groepen meetellen

Servië is een land in ontwikkeling, maar kent grote uitdagingen. Vooral in het zuiden van het land.  Zoals in Nis (circa 255.000 inwoners) waar sociale problemen, geweld en gedragsproblemen aan de orde van de dag zijn. Deze problemen zijn veelal gerelateerd aan de socio-economische uitdagingen die families daar kennen. Er heerst armoede door hoge werkeloosheid en lage salarissen. Kinderen kunnen niet naar school, of maken hun school niet af: het aantal uitvallers ligt 7 keer hoger dan in andere delen van het land. Er zijn bovendien meer dan 500 alleenstaande moeders.

Ons doel
Bijdragen aan de integratie, stabiliteit en het economisch versterken van de meest kwetsbare groepen (kinderen, jongeren en vrouwen) in Nis, zodat ook zij weer meetellen en een kans hebben op een echte toekomst.  

Het programma kende verschillende onderdelen gericht op specifiek de kinderen en jongeren, op de ouder(s) en op de lokale autoriteiten en organisaties; zodat de gemeenschap uiteindelijk zelf de zorg voor haar kwetsbare inwoners kan dragen.

Serbien_FSP_Nis_Foto_Judith_Buethe_11.jpg

School voor ouders
Eén van de onderdelen van het programma was de ‘school voor ouders’. Een school waar ouders kennis en vaardigheden  op konden doen hoe beter voor hun kinderen te kunnen zorgen. Veel ouders ontbeerden deze basis, vaak omdat ze gewoonweg niet beter weten: het is ze nooit geleerd.

Meer dan 200 ouders volgden de training, waarvan 95% aan heeft gegeven dat hun kennis en vaardigheden over onder meer opvoeding, persoonlijke- en familiecommunicatie, de levensfases binnen families en omgaan met conflicten is verbeterd.

Daarnaast werden er workshops voor ouders georganiseerd om hun sociale vaardigheden te verbeteren en ze te leren hoe goed om te gaan met het familiebudget. Ze kregen bovendien toegang tot een speciaal werkgelegenheid informatiecentrum, waar ze informatie over de lokale arbeidsmarkt konden vinden en steun kregen hoe hun vaardigheden te verbeteren dan wel in te zetten.