Skip to main content

Ouderschapsworkshops

Naar een positieve omgeving voor kinderen

In samenwerking met de Bernard van Leer Stichting hebben we binnen ons familieversterkend programma in Peru een project opgezet met de focus op geweldsreductie binnen families. Eén van de belangrijkste componenten: het betrekken van de vaders. Met vaderschapsworkshops, trainingen en campagnes willen we bewustzijn vergroten, positief ouderschap stimuleren en gedragsverandering bewerkstelligen om de kwaliteit van leven voor kinderen, moeders en verwante familie te verbeteren.

  • 78 vaders en 197 moeders participeerden in het programma.
  • 600 kinderen direct positief beïnvloed door deelname van ouder(s) aan het programma.
  • 3.000 kinderen indirect begunstigd door:  workshops over huiselijk geweld gegeven aan 2.000 kinderen op 10 middelbare scholen en 1.000 kinderen van ouders direct betrokken bij de bewustwordingscampagne.

Peru_huascar_FSP_Ouderschapsworkshops_ismVanLeer.jpg

Hon Paucar Serna, deelnemer: “Tot voor kort begreep ik het doel van een vaderschapsworkshop niet. Maar al op eerste dag realiseerde ik me dat positief ouderschap heel belangrijk is. Ik realiseerde me ook dat jongetjes nooit klaar zijn om ouder te worden, omdat ze alleen leren dat ze hun familie moeten onderhouden.  Terwijl zij ook een belangrijke rol in de opvoeding kunnen en moeten spelen. Mijn eerste ervaringen zijn goed.”