Skip to main content

Ouderschapsvaardigheden

Versterken van de vaardigheden van ouders om goed voor hun kind(eren) te zorgen

Veel families worstelen met hun levensomstandigheden. Zo zorgt armoede ervoor dat de ontwikkeling van kinderen stagneert door een gemis aan scholing, met als gevolg minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt op latere leeftijd. Bovendien maakt het kinderarbeid een veelvoorkomend en geaccepteerd fenomeen. De beperkte medische zorg en een gebrek aan hygiëne en goede voeding zorgen daarnaast ook voor achterstand in ontwikkeling, hogere kindersterfte percentages, misbruik en onveilige leefomstandigheden.

ouderschapsvaardigheden_handleiding_2_web.jpg

In Ghana, Kenia en Nigeria hebben wij ons met verschillende familieversterkende programma's ingezet om de situatie van de kinderen uit deze families te verbeteren. Dit programma vormde een belangrijk onderdeel van ons MFSII programma en richtte zich op twee onderdelen:

  • Zorg voor het kind: kennis overdracht over het belang van goede zorg voor kinderen onder andere op het gebied van voeding, hygiëne en onderwijs. daarnaast wijzen we ouders op belangrijke voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken, zoal het registreren van kinderen bij de geboorte.
  • Ouderschapsvaardigheden: aangaan van de discussie en kennis uitwisselen over zaken rondom opvoeding, inclusief ouder-kind communicatie, hoe het huishouden te runnen, culturele zaken en omgaan met stress. SOS Nigeria heeft hiervoor onder andere een speciale handleiding ontwikkeld met plaatjes, omdat veel van de ouders analfabeet zijn. Op de plaatjes worden verschillende opvoedingszaken uitgebeeld, die in groepsdiscussies met behulp van lokale facilitators worden besproken. 

Wat hebben we bereikt?
In 2014 hebben we 3.355 ouders bereikt met begeleiding en training op het gebied van zorg voor het kind en ouderschapsvaardigheden. Daarnaast nemen veel van de ouders deel aan inkomens genererende activiteiten om extra geld te kunnen verdienen, zodat zij ook daadwerkelijk de zorg van hun kinderen zelf kunnen dragen. Hierin wordt ook aandacht besteed aan hoe ouders ervoor kunnen zorgen dat het extra geld dat zij verdienen ten goede komt aan hun kinderen.

Samenwerking met gemeenschap
Door samenwerking met kleine lokale organisaties uit de gemeenschap is er continu een aanspreekpunt beschikbaar en kan opvolging, waaronder huisbezoeken, makkelijker uitgevoerd worden. Hierbij richten zij zich op zaken die goed gaan en vandaaruit kijken ze naar eventuele vaardigheden die nog missen. De ouders spelen op die manier een leidende rol in de discussie over de zorg voor hun kinderen; een aanpak die succesvol is.