Skip to main content

SAMEN BEREIKEN WE MEER

“Wij moeten de kinderen helpen. Het is onze taak om de situatie voor de lange termijn te veranderen.” Nii Odartey (32) is sociaal werker in een gemeenschap in Accra, Ghana. Hij is één van de lokale partners waarmee SOS Kinderdorpen samenwerkt binnen het plaatselijke, familieversterkende programma.

Lokale partners spelen een belangrijke rol in de programma’s van SOS Kinderdorpen. Zij weten wat er speelt in de gemeenschap en voelen zich verantwoordelijk om kwetsbare kinderen te helpen. Het ontbreekt ze echter aan middelen en specifieke kennis. En dat biedt SOS Kinderdorpen. Nii: “We leren veel van SOS, ze trainen ons in coaching, leiderschap en hoe een social business op te zetten. Maar om de familieversterkende activiteiten onderdeel te laten worden van de lokale structuur, zijn juist onze contacten en kennis van belang. Wij kennen de families en de lokale leiders die met hun steun aan ons werk de houding van de gemeenschap kunnen beïnvloeden. Onze samenwerking is er één van synergie. Samen bereiken we meer.”

En duurzame verandering is noodzakelijk in deze gemeenschap in Accra. Nii: “Veel families hebben grote moeite met de zorg voor hun kinderen. Omdat ze te weinig inkomsten hebben, maar ook door een gebrek aan kennis: ze weten niet beter. Kinderen horen niet te werken of op straat te zwerven, ze hebben het recht om naar school te gaan. Ze hebben liefde en aandacht nodig, moeten met andere kinderen kunnen spelen. Door per familie te werken aan een beter inkomen en ouderschapsvaardigheden proberen we de vicieuze cirkel te doorbreken. En zo de kinderen een betere toekomst te geven.”

Ghana_FSP_gemeenschapversterken_socialworker_ingesprekmetkind_1.jpg