Skip to main content

Gemeenschap versterken

De gemeenschap als vangnet
De gemeenschap moet het sterke, sociale netwerk worden waar families terecht kunnen voor informatie, vragen en problemen zodat zij nu en in de toekomst in staat zijn om de kwetsbare families in hun midden op te vangen en te ondersteunen.

Lokale partners
Om dat mogelijk te maken spelen lokale partners een belangrijke rol in de programma’s van SOS Kinderdorpen, en worden lokale leiders betrokken bij ons werk. Zij weten wat er speelt in de gemeenschap en voelen zich verantwoordelijk om kwetsbare kinderen te helpen. Het ontbreekt veel gemeenschappen echter aan middelen en specifieke kennis. En dat biedt SOS Kinderdorpen. 

 

 

3dubbelhartblanco.png

Ghana_FSP_gemeenschapversterken_socialworker_ingesprekmetkind_1.jpg

Samen bereiken we meer
Lokale partners spelen een belangrijke rol in de familieversterkende programma's van SOS Kinderdorpen. Samen kunnen we duurzame veranderingen in gemeenschappen realiseren. Lees meer

Ghana_FSP_gemeenschapversterken_socialworker_Nii_252x252.jpg

Interview Nii Odartey
Nii Odartey (32) is één van de lokale partners met wie SOS samenwerkt binnen het familieversterkende programma in een gemeenschap in Accra, Ghana. "We moeten onze kinderen helpen. Lees meer

Ghana_FSP_gemeenschapversterken_socialworker_ingesprekmetkind_1.jpg

Verantwoordelijkheid nemen
Ook de gemeenschap moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de benodigde verandering te bewerkstelligen; zowel de lokale leiders als haar inwoners. Mr. Ampa nam zijn verantwoordelijkheid. Lees meer