Skip to main content

Basisbehoeften en voorzieningen

Basisbehoeften
Een warme maaltijd, zaden, schoolgeld. Door kwetsbare families te ondersteunen in hun basisbehoeften kunnen we er direct voor zorgen dat een kind kan overleven, zich kan blijven ontwikkelen en dat de familie niet uit elkaar valt.

Basisrechten
Naast basisbehoeften richt SOS Kinderdorpen zich ook op de basisrechten van kinderen en hun families. Dit gaat om:

  • het recht op onderwijs;
  • het recht op gezondheidszorg; 
  • het recht op overheidssubsidies. 

 

Indonesie_Medan_FSP_economischeversterking_300x300.jpg

Zo hebben veel arme, en vaak analfabete, families hun kinderen niet geregistreerd. Omdat ze niet weten hoe en waar het moet en omdat ze niet weten dát het moet. Door ze te informeren en ze te overtuigen van het feit dat ze bepaalde rechten hebben waar ze aanspraak op kunnen maken en/of ze te helpen met registraties en het aanvragen van officiële documenten, kunnen ze hun rechten claimen bij de autoriteiten. Allemaal noodzakelijke factoren voor kinderen als het gaat om hun kansen op een toekomst.