Skip to main content

Vietnam

Vietnam


De situatie in Vietnam

Hoewel de leefsituatie verbetert, is Vietnam nog steeds één van 's werelds armste landen. Bijna 5% van de bevolking is werkloos. Ongeveer 10% leeft onder de armoedegrens. Er is een toenemende ongelijkheid in de verdeling van de rijkdom. Helaas is er groot gebrek aan geschikte opvang voor het grote aantal kinderen zonder ouderlijke zorg.

Kinderdorpen in Vietnam:

Familieversterkende programma's 

In Vietnam werken we ook aan zogenaamde familiesversterkende programma's (fsp's). 

The Next Economy

Om jongeren aan een baan te helpen, bestaat het programma Next Economy. Hiermee worden jongeren getraind op het gebied van werkgelegenheid, entrepreneurschap en het halen van de juiste kwalificaties voor het vinden van een baan. Maar ook worden start-ups ondersteund om een groei door te maken zodat ze interessant worden voor een investeerder.

Lees meer over The Next Economy

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png