Skip to main content

Persoonlijke ervaring Elsbeth

In september 2015 bezocht ik onze projecten in Macedonië: het SOS kinderdorp in Skopje, ons familieversterkende programma (FSP) in de Roma-gemeenschap en het jongerenhuis, waar jong volwassenen wonen die voorbereid worden op zelfstandig wonen en leven. 

De kinderen in het SOS kinderdorp hebben een lange weg achter de rug: velen van hen komen uit gebroken gezinnen waar geweld, criminaliteit, armoede en alcoholisme een rol spelen. Sommige kinderen zijn eerst opgevangen door familieleden zoals opa en oma, maar door omstandigheden zoals een hoge leeftijd konden zij de zorg voor de kinderen niet meer aan. Ik heb met eigen ogen gezien dat de kinderen in de jaren dat zij in het kinderdorp wonen, sterker zijn geworden, meer zelfvertrouwen hebben gekregen, zich hebben ontwikkeld tot stabiele en mooie mensen. De SOS vaders en moeders zijn enorm toegewijd en liefdevol. Ze bieden een stabiele basis voor de kinderen en zijn met recht trots op hetgeen zij samen bereiken.

Persoonlijke ervaring Elsbeth SOS Kinderdorpen

Ook bezocht ik één van de 50 families in de Roma gemeenschap, die zijn opgenomen in het familieversterkende programma (fsp). In deze FSP ligt de focus op educatie: vaak zijn de ouders niet opgeleid. Onder families heerst veel analfabetisme en velen lieten hun kinderen bedelen voor wat inkomen. SOS begeleidt de ouders én de kinderen in het behalen van een diploma basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De focus ligt in dit programma op de families die gemotiveerd zijn. Ik ontmoette een vader en moeder met hun drie kinderen. Het verhaal van de vader raakte mij diep: hij kan alleen lichamelijk zwaar werk vinden en realiseert zich dat hij dit maar 10 jaar kan volhouden, totdat zijn leeftijd en gezondheid dan het zware werk niet meer zullen toestaan. In deze tien jaar wil hij een bedrag bij elkaar sparen om grond te kunnen kopen, en zo een huis te kunnen bouwen voor zijn gezin zodat zij niet meer met 5 personen in één ruimte hoeven te wonen en slapen. Deze man was zeer gemotiveerd en gepassioneerd. De sfeer in huis was bijna sereen: de kinderen zaten lekker in hun vel en de ouders steunden elkaar. Een prachtig voorbeeld van kinderen die in een warm gezin opgroeien bij ouders die gemotiveerd deelnemen aan het familieversterkende programma van SOS Kinderdorpen. 


In het jongerenhuis, zo’n 20 kilometer van het kinderdorp af in Skopje wonen tieners die veelal uit het SOS kinderdorp komen, waar zij tot hun 14e of 15e hebben gewoond. Dit is de volgende stap naar volwassenheid voor hen. Er wordt gestudeerd, maar uiteraard is er ook tijd en ruimte om te relaxen, te computeren en te doen wat elke tiener doet. Ik sprak een jongen van 19, die op zijn 16e zelf naar SOS Kinderdorpen is gestapt, om te vragen of ze voor hem konden zorgen. Zijn familie kon het niet, zei hij, hij werd geslagen door zijn tante. Ongelooflijk om te horen hoe een tiener boven zijn volwassen familieleden uitsteeg en om hulp riep. Die jongen heeft nu een afgeronde opleiding diergeneeskunde en studeert nu verder om psycholoog te worden. Een zeer indrukwekkend verhaal, wat aangeeft dat SOS Kinderdorpen in Macedonië goed staat aangeschreven en kinderen ook zelf de weg weten te vinden naar onze programma’s.