Skip to main content

Tsjaad

Tsjaad

 

De situatie in Tsjaad

Tsjaad.jpgTsjaad telt één SOS kinderdorp en deze wordt gesteund vanuit Nederland. SOS Kinderdorpen is vrijwel de enige hulporganisatie die permanent aanwezig is in Tsjaad. De SOS medewerkers behoren tot de zeer weinige ervaren en gekwalificeerde zorgverleners in het hele land. Het kinderdorp betekent voor de omgeving dus ook een baken: het biedt de lokale bevolking onderwijs, medische zorg en ondersteuning.

Kinderdorp N'Djamena

Altijd wordt er gekeken naar de beste oplossing op het gebied van zorg. Preventieve en alternatieve zorg vormen overal een rode draad en lopen in elkaar over. Contact of hereniging met de biologische familie blijft het doel, mits er familie is en dit contact moet altijd in het belang zijn van het kind.

Lees alles over kinderdorp N'Djamena

Familieversterkende programma's 

In Tsjaad werken we ook aan zogenaamde familieversterkende programma's (fsp's) omdat de eigen familie de allerbeste plek is voor een kind om op te groeien. 

Alternatieve Zorg

Mocht zorg binnen de biologische familie niet (meer) mogelijk zijn, dan wordt er gekeken op wat voor manier er alternatieve zorg kan worden geboden in de vorm van pleegzorg buiten de familie of in een SOS familie.

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png