Skip to main content

Syrië

Syrië

De situatie in Syrië

Syrië_kaartje.jpgDoor de voortdurende (7 jaar inmiddels!) oorlog in Syrië, zijn tienduizenden kinderen hun ouders verloren, of kwijtgeraakt. Miljoenen moeten op de vlucht om te overleven en zijn zwaar getraumatiseerd. 

Ongeveer 6 miljoen kinderen zijn geraakt door de oorlog en ruim 2,7 miljoen kinderen zijn getraumatiseerd omdat ze getuige zijn geweest van geweld of omdat ze hun familie en vrienden zijn verloren. Meer dan twee miljoen kinderen kunnen niet naar school, kortom kinderen kunnen geen kind meer zijn.

SOS Kinderdorpen is sinds 1980 actief in het land. In de kinderdorpen Aleppo en Qodsaya zijn honderden kinderen opgegroeid en vele kwetsbare families zijn geholpen door de familieversterkende programma’s . Ook in het afgelopen jaar hebben we steun kunnen bieden aan 141 families en hun kinderen. SOS is op dit moment de enige organisatie die kinderen voor de lange termijn opvangt.

Noodhulp 

SOS Kinderdorpen heeft noodhulpprogramma's in Damascus, Aleppo en Tartous, waarbij de voortdurende zorg voor het kind centraal staat. Dit doen we in onze kindvriendelijke ruimtes, tijdelijke zorgcentra en de kinderdorpen, door medische, psychosociale -en educatieve steun, humanitaire hulp en door actief in te zetten op familiehereniging. We werken hierbij samen met lokale en internationale partners. Lees meer...

Familieversterkende programma's 

We werken met lokale organisaties om families die het risico lopen uiteen te vallen, te steunen bij de zorg en bescherming van hun kinderen. Voor elke familie wordt een persoonlijk en haalbaar ontwikkelplan opgesteld om zo duurzame verandering mogelijk te maken.

Kinderdorpen 

Damascus - Saboura

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png