Skip to main content

SOS moeders

Over de hele wereld zijn er vrouwen die er bewust en vanuit een gedreven persoonlijke motivatie voor kiezen om kinderen op te voeden, die niet hun eigen kinderen zijn maar die als geen ander een moeder nodig hebben. Deze kinderen hebben namelijk geen familie meer of kunnen niet meer bij zijn of haar familie leven. Zij krijgen een nieuw thuis in een SOS kinderdorp. De SOS moeder staat hierbij centraal: zij is de spil van deze familie.

Luxxanee-sos-moeder

 

 

"Wanneer een kind mij 'mama' noemt, vind ik dat echt een eer. En het ontroert me. Ik voel dan: ik kan de ouder voor ze zijn die ze zo gemist hebben. Ik waardeer kinderen zoals ze zijn. Of een kind ondeugend is of braaf, ik heb ze allemaal even lief. Zo kan ik alle kinderen een waardevolle opvoeding geven." - SOS mama Luxxanee (38 jaar)

 

 

Kijk en luister naar de SOS moeders

Veelgestelde vragen over onze SOS moeders

Wat doet een SOS moeder?

Een SOS moeder woont samen met 5 tot 10 kinderen in en huis. Samen met hen maakt ze er een echt thuis van. Ze speelt een hele belangrijke rol, want zij begeleidt de ontwikkeling van ieder kind. Ze brengt ‘haar’ kinderen groot, zoals elke moeder of vader dat zou doen. Dag in, dag uit staat zij voor hen klaar. De SOS moeder:

  • woont samen met de kinderen in één van de SOS familiehuizen in de gemeenschap of in een SOS kinderdorp;
  • kent en respecteert de familiale en culturele achtergrond en religie van elk kind;
  • zorgt dat de kinderen de ruimte krijgen weer kind te zijn;
  • bouwt een hechte band op met ieder kind. Ze geeft de geborgenheid, liefde en stabiliteit die ieder kind zo nodig heeft. Ze luistert, knuffelt, corrigeert waar nodig en helpt bijvoorbeeld bij het huiswerk;
  • begeleidt de ontwikkeling van de kinderen en zorgt voor een veilige en stabiele omgeving;
  • organiseert het huishouden zelfstandig;

Wie is de SOS moeder? 

Dé SOS moeder bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen reden om dit – toch heel speciale – beroep uit te oefenen. Als professioneel opvoedkundige leeft de moeder samen met de kinderen, begeleidt hun ontwikkeling en organiseert het huishouden zelfstandig. Ze kent en respecteert de familiale en culturele achtergrond en religie van elk kind. Ze geeft de geborgenheid, liefde en stabiliteit die ieder kind zo nodig heeft. Net als andere werknemers worden SOS moeders betaald voor hun werk, hebben ze recht op vrije dagen en vakantie, en gaan ze met pensioen. In hun afwezigheid zorgt de SOS tante voor de kinderen. SOS moeder zijn vraagt heel wat inzet, kracht en motivatie: het is meer dan een fulltime baan. Veel moeders noemen het geen baan, maar een roeping.

Hoe wordt een vrouw SOS moeder?

SOS moeder zijn vraagt heel wat inzet, kracht en motivatie: het is meer dan een fulltime baan. Veel moeder noemen het dan ook geen baan, maar een roeping. De selectie van de SOS moeders is streng. Niet iedere vrouw komt in aanmerking om SOS moeder te worden. SOS Kinderdorpen werft de SOS moeders in het betreffende land via een strenge selectieprocdedure. Een aantal criteria waaraan de moeders aan moeten voldoen:

  • Afkomstig uit het land waar de kinderen vandaan komen;
  • Sterke, zelfstandige vrouwen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
  • Ook moeten ze de kinderen geborgenheid, liefde en stabiliteit kunnen geven. 
  • Capabel om voor een groot gezin te zorgen en kinderen met een trauma te begeleiden.

Worden SOS moeders opgeleid?

Ja, de SOS moeders krijgen een professionele opleiding De nationale SOS organisatie verzorgt een intensieve theoretische en praktische opleiding en leren daarna al doende het vak van andere SOS moeders. Een gemiddelde opleiding duurt zes maanden: steeds een maand theorie afgewisseld met een maand praktijkervaring. Onderwerpen als onderwijs, psychotherapie voor trauma, huishouden, voeding en de ontwikkeling van kinderen komen hierbij aan bod. Na die periode worden de vrouwen eerst SOS tante. Een tante loopt minimaal één jaar onder intensieve begeleiding stage bij een SOS moeder en begeleidt haar in haar dagelijkse werkzaamheden in de familie. Op die manier kunnen de kinderen langzaam een band met hen opbouwen en kunnen de moeders (en de SOS organisatie) goed inschatten of ze de taak als SOS moeder aankunnen. Niet iedereen wil trouwens SOS moeder worden, veel vrouwen blijven SOS tante en doen dat ook met hart en ziel. Alle moeders en tantes krijgen regelmatig bijscholing en evaluatiecursussen.

Is de SOS moeder de enige die voor de kinderen zorgt? 

Nee, de SOS tantes helpen mee in het huishouden en zorgen voor de kinderen wanneer de SOS moeder er niet is, bijvoorbeeld tijdens haar vakantie. Want de moeders hebben, net als andere medewerkers, recht op vrije dagen. De kinderen worden ook begeleid door een team ervaren medewerkers. Zij kennen het persoonlijke verhaal van alle kinderen en ontwikkelen samen met elk van hen een aanpak op maat. Zo kunnen de kinderen hun zelfvertrouwen en eigenwaarde weer opbouwen. Zo worden zij ook geholpen om op te groeien tot zelfstandige volwassenen.

Krijgt een SOS moeder een salaris?

Ja, iedere SOS moeder ontvangt een salaris en een budget om zichzelf en de kinderen te onderhouden. Dit budget is afhankelijk van het aantal SOS kinderen waar ze voor zorgt.

Kan een SOS moeder trouwen?

Sommige SOS moeders zijn getrouwd of geven aan te willen trouwen. We kijken dan of het mogelijk is dat de man wordt opgenomen in het gezin. We proberen in elk individueel geval een goede oplossing te vinden, zodat de moeder kan blijven zorgen voor haar SOS kinderen.

Zijn er ook SOS vaders?

Ja, in een aantal Europese kinderdorpen zijn er naast SOS vaders ook stellen en echtparen SOS ouders, maar buiten Europa komt dat nog bijna niet voor.  Sinds het begin van SOS Kinderdorpen werken we met SOS moeders en we hebben hier alleen maar goede ervaringen mee. Deze vrouwen zijn bereid zich levenslang in te zetten voor de SOS kinderen. We nemen weduwen of alleenstaande vrouwen aan. Niet dat we dat niet zouden willen, maar de cultuur en tradities van een land zijn soms anders dan die bij ons en dat respecteren wij.

Binnen de projecten van SOS Kinderdorpen zijn er trouwens op verschillende niveaus mannen actief. Zo is de directeur van een kinderdorp vaak een man en zijn er heel wat mannen actief in onze familieversterkende programma’s. Hun aanwezigheid is belangrijk om voor een evenwichtige opvoeding te kunnen zorgen.