Skip to main content

Extra bijdrage van Nationale Postcode Loterij

cheque-extra-trekking-nationale-postcode-loterij-sos-kinderdorpen.jpg

16 februari 2018 - Tijdens het Goed Geld Gala maakte de Postcode Loterij bekend hoeveel geld zij dit jaar, dankzij haar deelnemers, aan goede doelen kon schenken. SOS Kinderdorpen mocht, naast de jaarlijkse cheque van 1.350.000 euro, ook een extra cheque ter waarde van 2.356.000 euro in ontvangst nemen.

Met deze extra bijdrage kan de internationale kinderhulporganisatie van start met de ‘Simba Familiehuizen Pilot’. De afgelopen 53 jaar wierf SOS Kinderdorpen in Nederland fondsen voor haar internationale werk voor kinderen zonder veilig thuis. Nu gaat de organisatie van start met een pilot om zich ook in Nederland actief in te zetten voor kwetsbare kinderen en families. De schenking aan SOS Kinderdorpen is mogelijk dankzij de 2,9 miljoen Postcode Loterij-deelnemers: de helft van ieder lot gaat naar goede doelen.

SOS Kinderdorpen start pilot in Nederland

Wereldwijd biedt SOS Kinderdorpen al 68 jaar familiegerichte zorg aan kwetsbare kinderen en families. De organisatie werkt vanuit de visie dat ieder kind een liefdevolle en veilige familie nodig heeft. Dat doen ze door families te versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. En door kinderen die er alleen voor staan een nieuw thuis te geven in een SOS familie. Met de Simba Familiehuizen Pilot maakt SOS Kinderdorpen nu haar intrede in de Nederlandse jeugdhulp. Hierbij werkt ze zeer nauw samen met Gezinshuis.com, jeugdhulpaanbieder Stichting Jeugddorp De Glind en de Eigen Kracht Centrale.

Familiehereniging na uithuisplaatsing blijft vaak uit

Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp, is er ook in eigen land nog een wereld te winnen voor kinderen zonder veilig thuis. Zo blijkt hereniging met de eigen familie -hoewel dat de inzet is van vele stakeholders in de jeugdhulp- in veel gevallen uit te blijven. In 10% tot 50% van de situaties keren kinderen na uithuisplaatsing niet terug naar hun ouders. Ook is er een tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen waar uit huis geplaatste broertjes en zusjes samen kunnen worden opgevangen. Bij uithuisplaatsing van broertjes en zusjes worden zij in 50% van de gevallen niet samen geplaatst.

Margot Ende, directeur van SOS Kinderdorpen, ziet een rol weggelegd voor haar organisatie. “SOS Kinderdorpen zet zich wereldwijd al decennialang in voor kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren en kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen. We hebben juist ervaring in familieversterking en het gezamenlijk opvangen van broertjes en zusjes. Door onze expertise te combineren met de kennis en ervaring van gevestigde partners uit de Nederlandse jeugdhulp hebben we een familiegerichte methodiek ontwikkeld die zich expliciet richt op het voorkomen dat families definitief uit elkaar vallen. Dankzij de Nationale Postcode Loterij kunnen we nu van start met de Simba Familiehuizen Pilot.”

Onderzoek Universiteit van Amsterdam

SOS Kinderdorpen gaat de methodiek van de Simba Familiehuizen wetenschappelijk onderzoeken in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, in combinatie met de ervaringen uit de praktijk, wordt de methodiek van de Simba Familiehuizen verder geoptimaliseerd. Ook wil de organisatie inzichtelijk maken welk maatschappelijk- en financieel rendement de Simba Familiehuizen opleveren.

Van start in Utrecht en Apeldoorn

SOS Kinderdorpen, Gezinshuis.com en Stichting Jeugddorp De Glind gaan in Utrecht en Apeldoorn van start met de pilot. Naar verwachting opent het eerste Simba Familiehuis zijn deuren begin 2019.

Lees meer over de samenwerking met de Nationale Postcode Loterij

Veelgestelde vragen over SOS Kinderdorpen in Nederland

1. Waarom start SOS Kinderdorpen nu ook in Nederland?

Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp, valt er ook in eigen land een wereld te winnen voor kinderen zonder veilig thuis. Zo is er een groot tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen waar uithuisgeplaatste broertjes en zusjes samen worden opgevangen. Naar schatting wordt 50% van de uithuisgeplaatste broertjes en zusjes uit elkaar gehaald. Ook blijkt hereniging met de eigen familie in de meeste gevallen uit te blijven. Naar schatting keert slechts 10 – 50% van de kinderen naar huis. SOS Kinderdorpen is dé wereldwijde expert in familiegerichte zorg. We hebben bijna 70 jaar ervaring met de zorg voor kinderen die er alleen voor staan en kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen. Het versterken van kwetsbare families om te voorkomen dat ze (definitief) uiteenvallen en het samen opvangen van broertjes en zusjes zijn daarin kenmerkend. Op basis van deze jarenlange internationale geloven we van toegevoegde waarde te zijn voor de Nederlandse jeugdhulp.

2. Wordt mijn donatie ingezet voor de Simba Familiehuizen Pilot?

Nee, deze pilot wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. Het reguliere deel van de jeugdhulp wordt gefinancierd door de gemeenten. Tijdens de Simba Familiehuizen Pilot zal SOS Kinderdorpen het nieuwe deel dat SOS Kinderdorpen zelf uitvoert (de familieversterking) en het onderzoek naar de effectiviteit van de Simba Familiehuizen Pilot financieren met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, specifiek de bijdrage uit de Extra Trekking.

3. Kan ik bijdragen aan de Simba Familiehuizen Pilot?

Nee, het is voor particulieren donateurs niet mogelijk om bij te dragen aan de Simba Familiehuizen Pilot. Dit programma wordt gefinancierd met de extra bijdrage van de Nationale Postcode Lotterij.

4. Wat is een Simba Familiehuis?

Een Simba Familiehuis is een bijzondere vorm van een gezinshuis die erop gericht is te voorkomen dat kwetsbare families uit elkaar vallen. Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen in een gezin, in een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding. Een Simba Familiehuis is gespecialiseerd in het herstel en de versterking van de band tussen kinderen en hun biologische ouders met als doel de kinderen op een veilige wijze te herenigen met hun eigen gezin. In een Simba Familiehuis blijven uithuisgeplaatste broertjes en zusjes samen.