Skip to main content

SOS Kinderdorpen lanceert jongerenwerkgelegenheidsprogramma YouthCan!

Woensdag 1 maart lanceerde SOS Kinderdorpen haar jongerenwerkgelegenheidsprogramma YouthCan!  in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Dit programma is een door SOS geïnitieerde samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Doel is jonge mensen te begeleiden op hun weg naar volwassen- en zelfstandigheid, door hen voor te bereiden op het werkende leven.

Streven naar zelfredzaamheid
SOS Kinderdorpen  streeft ernaar om via de familiegerichte programma’s, kinderen op de weg naar zelfredzaamheid, te begeleiden met een stabiele familie als stevig fundament. Met YouthCan! vervolgt SOS Kinderdorpen deze weg en stelt hen in staat om kennis te maken met de arbeidsmarkt. 

Kansen creëren
YouthCan! geeft kwetsbare jonge mensen die ouderlijke zorg ontberen of dreigen de ouderlijke zorg te verliezen, een kans zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt om zo een onafhankelijk bestaan op te bouwen. Zeer noodzakelijk want deze jongeren hebben vaak te maken met sociale en economisch uitsluiting  met als resultaat een zeer beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. 

Tekort aan praktisch geschoolde mensen
Onderzoek verricht in Zuid-Afrika wijst uit dat het probleem niet zozeer het tekort aan banen is, als wel een tekort aan praktisch geschoolde mensen. Bijna 48% van de jongeren daar is werkloos. YouthCan! verbindt experts op het gebied van jeugdwerkgelegenheid met maatschappelijke organisaties en bedrijven. “We combineren onze expertise en netwerken om ervoor te zorgen dat kwetsbare jongeren begeleid worden op weg naar de arbeidsmarkt naar training en uiteindelijk de arbeidsmarkt te kunnen vinden.”, aldus Stephen Miller, nationaal directeur SOS Kinderdorpen Zuid-Afrika.

Inzet corporate partners
Mede dankzij de inzet van corporate partners als Deutsche Post DHL Group waarvan de medewerkers de SOS jongeren verscheidene op maat gemaakte loopbaanontwikkelingsactiviteiten aanbieden én AKZO Nobel die inmiddels in drie landen (Brazilië, Indonesië en Nigeria) professionele schilderstrainingen voor kwetsbare jongeren verzorgt, krijgen zij de kans om relevante, praktische ervaring en kennis op te doen waardoor ze meer kans maken aan het werk te komen.

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png