Skip to main content

‘Sangue Novo’ geeft jongeren in Bissau perspectief op werk

Met het programma ‘Sangue Novo’ biedt SOS Kinderdorpen kansarme jongeren in het West-Afrikaanse land Guinee-Bissau uitzicht op werk. “Veel jongeren zien dit project als dé kans om hun dromen te verwezenlijken”, zegt programmacoördinator Augusta Vaz. 

Augusta Vaz studeerde Economie aan de Federale Universiteit van Pernambuco in Brazilië. Ze  heeft veel ervaring met sociale ontwikkelingsprojecten en sinds 2010 is ze in dienst van SOS Kinderdorpen. Momenteel werkt ze als programmacoördinator van Sangue Novo, dat wordt uitgevoerd in de hoofdstad Bissau.

 

GuineeBissau_Bissau_Sangue-Novo_Augusta-Vaz.jpg

Hoge jeugdwerkloosheid

Volgens Vaz kampen veel  jongeren in Guinee Bissau met een opeenstapeling van problemen. “De kwaliteit van het onderwijs is laag, er zijn nauwelijks sociaal-culturele voorzieningen, de gezondheidszorg is belabberd  en de jeugdwerkloosheid is enorm. Volgens cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie zit bijna een derde van alle 600.000 jongeren zonder werk. Dat het land in een politieke crisis verkeert, maakt het er niet makkelijker op.”

Volgens Vaz is er een enorme behoefte aan werkgelegenheidsprogramma’s als Sangue Novo. “Wij bieden kwetsbare jongeren een combinatie van onderwijs en beroepsscholing. Het gaat om jongeren die niet of nauwelijks een vooropleiding hebben en die vaak met de nek worden aangekeken. Wij doen er alles aan om hen te kwalificeren voor werk, zodat ze zich een plek in de samenleving kunnen verwerven. Veel deelnemers zien dit project als dé kans om hun dromen te verwezenlijken. Een kans die de regering van dit land ze niet biedt.”

Vaz merkt dat er van alle kanten positief op Sangue Novo wordt gereageerd. “Jongeren, bedrijven, overheden en lokale organisaties vinden het een belangrijk initiatief. Iedereen ziet dat het de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt verbetert.”

Bouw

In een van de trajecten van Sangue Novo worden jongeren voorbereid op een baan in de bouw. Jongeren kunnen zonder vooropleiding instappen. Eerst krijgen ze basisvaardigheden bijgebracht zoals vaktaal en rekenvaardigheid. Het is de bedoeling dat de jongeren vervolgens stage gaan lopen. “Helaas valt het niet mee om in Bissau een stageplaats te vinden”, zegt Vaz. “Het aantal bedrijven is beperkt. Je hebt hier vooral familiebedrijven, en die nemen doorgaans mensen uit het eigen netwerk aan.”

Meisjes en vrouwen 

Hoewel het programma niet specifiek gericht is op vrouwen, mikt Sangue Novo op 60 procent vrouwelijke en 40 procent mannelijke deelnemers.  Vaz: “Vrouwen hebben een dubbele achterstand op de arbeidsmarkt.  Ze hebben hier nog steeds een ondergeschikte positie. Ze trouwen vaak op jonge leeftijd en hebben dan weinig te vertellen. We zien gelukkig dat bedrijven er steeds meer voor open staan om vrouwen in dienst te nemen.”

Uitdagingen 

Uiteindelijke doel van Sangue Novo is om 1.200  jonge mensen via onderwijs, scholing en stage perspectief te bieden op werk. “Een forse opgave, want er zijn vele uitdagingen”, zegt  Vaz. “De werkgelegenheidsstructuur is eenzijdig : het meeste werk zit in de niet-officiële, informele sector. In deze context kan het zelf starten van een bedrijf de aangewezen route zijn om aan de slag te komen. Maar dat vraagt veel eigen initiatief en dat is wat veel jongeren missen. Genoeg om met ons project aan te werken dus."