Skip to main content

Roemenië

De situatie in Roemenië

Roemenië.jpg

Armoede is nog altijd een probleem in Roemenië. Het leidt tot een gebrek aan scholing, slechte leefomstandigheden en een grotere kans op ziekte. Door werkeloosheid, ziekte en alcoholmisbruik komen veel kinderen op straat terecht, met alle gevolgen van dien. Sinds 1996 is SOS Kinderdorpen actief in Roemenië. Sinds 2006 in Hemeiusi, een klein stadje in één van de armste regio’s in dit Oost-Europese land. Door de de-industrialisatie is dit ex-industriegebied behoorlijk verarmd. Het werkloosheidscijfer is hier hoog waardoor vele gezinnen het niet redden en vele kinderen geen liefdevol thuis meer hebben. In Roemenië zijn er drie SOS kinderdorpen. Eén ervan wordt gesteund vanuit Nederland.

Kinderdorp Hemeiusi

Familieversterkende programma's 

In Roemenië werken we ook aan zogenaamde familieversterkende programma's (fsp's) omdat de eigen familie de allerbeste plek is voor een kind om op te groeien. Altijd wordt er gekeken naar de beste oplossing op het gebied van zorg. Preventieve en alternatieve zorg vormen overal een rode draad en lopen in elkaar over. Contact of hereniging met de biologische familie blijft het doel, mits er familie is en dit contact moet altijd in het belang zijn van het kind.

Alternatieve Zorg

Mocht zorg binnen de biologische familie niet (meer) mogelijk zijn, dan wordt er gekeken op wat voor manier er alternatieve zorg kan worden geboden in de vorm van pleegzorg buiten de familie of in een SOS familie.

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png