Skip to main content

De negatieve impact van sociale uitsluiting

Onderzoeksresultaten over de oorzaken en risico's van uitsluiting onder zorgverlaters

Het vinden van een baan, het aangaan van stabiele sociale relaties, acceptatie door de maatschappij: het is een uitdaging voor vele jongeren wereldwijd. Voor kwetsbare jongeren die de zorg verlaten, is het vaak nóg lastiger. Stigmatisering, het gevoel anders te worden behandeld, moeite hebben met het maken van zelfstandige beslissingen of het idee hebben niet goed voorbereid te zijn – het is een greep uit de reacties van meer dan 340 jongeren (SOS jongeren en jongeren uit andere zorginstanties in de betreffende landen) uit zes verschillende landen die hebben meegedaan aan ons onderzoek naar sociale uitsluiting onder zorgverlaters. 
 
Met dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, wil SOS kinderdorpen kwetsbare jongeren uit de zorg een stem geven en hun problemen op de nationale en internationale ontwikkelingsagenda’s zetten. Want ook deze jongeren verdienen een oprechte kans op een toekomst waarin zij hun aspiraties en dromen kunnen waarmaken. 

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Ivoorkust

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Malawi

 

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Indonesië

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Nederland

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Guatemala

 

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Kenia