Skip to main content

Artikel in Jeugd & Beleid

De reputatie die SOS Kinderdorpen in de afgelopen decennia heeft opgebouwd, is gebaseerd op de investering in deze missie: kinderen die er alleen voor staan, laten opgroeien in een SOS familie in een SOS Kinderdorp. Maar deze aanpak is inmiddels slechts een onderdeel van onze inzet. 

Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Een onafhankelijke redactie staat borg voor kwaliteit en inhoud.