Skip to main content

ONZE MISSIE & VISIE

In onze kindertijd leggen we de basis voor de rest van ons leven. Daarom geven wij kinderen zonder ouders of veilig thuis zo snel mogelijk weer een liefdevolle familiebasis. Een veilig thuis waar het wordt omringd met vertrouwen en respect.

Op deze manier kunnen wij hun leven veranderen. Op een positieve manier en voor altijd. Wij zijn ervan overtuigd dat een hechte familie de enige manier is voor een kind om op te groeien tot een zelfstandige volwassene die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

Onze missie

Wij versterken en creëren SOS families voor kinderen zonder familie of veilig thuis.
Zodat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Om de impact van ons werk te verankeren, versterken we hun gemeenschappen.

Onze visie

Liefdevol en veilig thuis in een familie voor ieder kind. 
Familie is de enige effectieve plek voor ontwikkeling en herstel van kinderen. Het is de continuïteit, stabiliteit, onvoorwaardelijke zorg en de liefdevolle omgang die zorgen voor een gezonde ontwikkeling van een kind.

Familieliefde is van levensbelang.

 

SOS Kinderdorpen gelooft dat opgroeien in een liefdevolle en veilige familie de enige goede basis is voor de ontwikkeling van een kind. Alleen met een liefdevol thuis kan een kind zich ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare volwassene.

Sponsor een kind!

"Zonder liefde kan een kind niet groeien"

Kinderen die hun leven starten met één of meerdere trauma’s krijgen te maken met grote gevolgen voor hun toekomst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze kinderen een fysieke en cognitieve groeiachterstand krijgen. Hun hersenen blijven klein en minder ontwikkeld. Hierdoor lopen zij meer gevaar om in aanraking te komen met drugs en geweld, worden ze eerder werkloos en afhankelijk van anderen, krijgen ze vaker gezondheidsproblemen en is de kans op verwaarlozing van hun eigen kinderen ook weer groter.

Professor Rien van IJzendoorn* onderzocht het belang van familie. Hij ontdekte dat familieliefde zorgt voor betere groei van de hersenen van een kind en de kans op een goede toekomst vergroot.

Wat onderzoek bewijst over het belang van familie

* hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden

Hersenverschil

Bij je familie ben je thuis

Familie thuis illustratie

Een liefdevolle en veilige familie is voor een kind minstens zo belangrijk als onderdak, medische hulp en onderwijs. Al deze voorzieningen hebben pas nut als een kind opgroeit binnen de veiligheid van een familie. Een familie in welke vorm dan ook. Het is niet de biologische band of traditionele gezinsvorm die bepalend is, maar de continuïteit en de liefdevolle omgang die zorgt voor een gezonde ontwikkeling van het kind.

Onze werkwijze

Lees meer over SOS Kinderdorpen

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png