Skip to main content

Kind & Veiligheid

Kind & Veiligheid

 

Het belang van kinderen staat bij ons voorop. Altijd. Kinderen zijn een ontzettend kwetsbare doelgroep. Daarom zetten wij ons met hart en ziel in om deze kinderen uit onveilige situaties te halen en liefdevol te laten opgroeien in een veilige familiesituatie. Dat is het hart van ons werk. Wij doen er alles aan om kinderen in onze zorg, maar ook daarbuiten waar mogelijk, te beschermen tegen verwaarlozing, seksueel misbruik, fysiek en psychologisch geweld. Ons beleid is er actief op gericht om eventuele misstanden te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Naast uitgebreide training en screening moet elk van onze medewerkers de Code of Conduct ondertekenen. Ook zorgen we ervoor dat kinderen in onze programma’s zich vrij durven uit te spreken. We proberen een cultuur te creëren waarin kinderen mondig kunnen en durven te zijn. Dat doen we door training en een laagdrempelig meldpunt op onze internationale website.

SOS Kinderdorpen heeft in 2008 een Child Protection Policy vastgesteld, die door al onze 135 landenorganisaties wordt toegepast. Zo houden we continu de vinger aan de pols. In het geval van misstanden ontvangen alle direct en indirect betrokken kinderen en families de individuele psychologische en emotionele steun die zij nodig hebben. We hanteren een zero-tolerance-aanpak: bij iedere verdenking van wangedrag wordt de desbetreffende medewerker tijdens het gehele politie- en justitieonderzoek geschorst. En bij bewezen schuld volgt uiteraard direct ontslag.

 

Transparant

Zodra SOS Kinderdorpen in Nederland een melding binnenkrijgt van een incident in een kinderdorp, nemen wij daarover contact op met donateurs die aan het betreffende kinderdorp doneren. Deze sponsors worden gebeld en bij geen gehoor ontvangen zij een e-mail of brief. Onze donateurs zijn erg betrokken bij de SOS kinderen. Onze ervaring is dat ze meeleven met de kinderen en deze openheid enorm waarderen.

 

Keeping Children Safe-certificaat

We werken voortdurend aan een veilige omgeving voor de kinderen en jongeren in onze programma’s. Want als het aankomt op veiligheid, kan en moet het altijd beter. Daarom scherpen wij bestaande procedures continu aan. Bovendien werken we samen met de organisatie ‘Keeping Children Safe’. Deze organisatie is gespecialiseerd in onderzoek rondom en het voorkomen van uitbuiting, mishandeling en het schenden van de rechten van het kind. SOS Kinderdorpen heeft van de Keeping Children Safe alliantie de level 1 certificatie toegekend gekregen. SOS Kinderdorpen is een van de vier internationale organisaties met zo’n certificaat.