Directie en toezicht

Goed bestuur


SOS Kinderdorpen Nederland heeft een onafhankelijke structuur met een eigen bestuur. Onze organisatie wordt bestuurd volgens de eisen die de Code voor Goed Bestuur, de zogeheten Code Wijffels, stelt aan fondsenwervende organisaties. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van SOS Kinderdorpen en het toezicht hierop van elkaar zijn gescheiden. De toezichthoudende taak lift bij onze Raad van Toezicht (RvT).


Algemeen directeur

Margot Ende-van den Broek is sinds 2011 algemeen directeur van SOS Kinderdorpen Nederland. Zij is aangesteld door de RvT en legt aan hen verantwoording af. Zij is eindverantwoordelijk en werkt nauw samen met het managementteam (MT).

Margot zet zich al ruim 10 jaar in voor ons werk. Ze kent de organisatie van binnen en buiten en voelt een sterke verbondenheid met ons doel.

"Na ruim 10 jaar bij SOS sta ik nog steeds, zo niet meer, achter onze visie en ons werk. SOS Kinderdorpen heeft al bijna 60 jaar ervaring met het bieden van lieve families voor kinderen die er alleen voor staan. Werk dat een liefdevol en veilig thuis aan vele generaties kinderen geeft en voorkomt dat kinderen er alleen voor komen te staan. We zijn daarin succesvol en betrouwbaar gebleken. Het is fantastisch daaraan te mogen bijdragen." - Margot Ende-van den Broek

Raad van Toezicht (RvT)

Wij hechten een groot belang aan een open en betrokken samenwerking tussen de algemeen directeur en de RvT. Onze directeur informeert de RvT leden over alle belangrijke ontwikkelingen in de organisatie en houdt hen op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan, zodat de RvT de activiteiten en resultaten kan toetsen aan het beleid en de voortgang kan bewaken. 

De RvT kiest haar eigen leden die worden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Hierdoor bestaat de RvT uit ervaren mensen die een meerwaarde leveren aan onze organisatie door ons gevraagd en ongevraagd te adviseren. Zij zetten hun ervaring en kennis belangeloos in. 

Momenteel heeft de Raad van Toezicht de volgende leden:

 • Arian Buurman (voorzitter)
 • Frank Kusse 
 • Edwin Smelt 
 • Eelco Dijk
 • Manon Leijten
 • Karin Doeksen
 • Alfred Levi
 • Menno Antal

Raad van Advies (RvA)

De RvA is een club deskundige, creatieve en prominente mensen uit diverse geledingen van de maatschappij die actief hun tijd, expertise, netwerk en passie inzetten om ons te helpen bij het behalen van belangrijke doelstellingen om nog meer kinderen te helpen. De leden zijn gekoppeld aan de verantwoordelijken binnen de organisatie op hun expertisegebied.

Momenteel heeft de Raad van Advies de volgende leden:

 • Kees van Lede (voorzitter) 
 • Tineke de Groot
 • Hans Eenhoorn 
 • Flemming Morgan
 • Tex Gunning
 • Michael Koutstaal
 • Milou Halbesma
 • Lynn Zebeda
 • Bart Jan van Genderen
 • Ton Dietz
 • Aad Ouborg
 • Florentine Ouborg  
 • Teun de Nooijer

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Directie & toezicht pagePrefix= breadCrumb=Over SOS Kinderdorpen / Directie & toezicht mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */