Skip to main content

OP WEG NAAR EEN BAAN MET THE NEXT ECONOMY

 

Zelfstandig worden, een opleiding volgen en een baan vinden; elke jongere wereldwijd krijgt met deze belangrijke stappen te maken. Voor jongeren uit kwetsbare families of zonder ouderlijke zorg zijn ze extra uitdagend. ‘Ik ben naar een publieke school gegaan in mijn gemeenschap. Het onderwijs was in orde, maar mensen kijken erop neer. Ik kan nu geen baan vinden.’

Aan het woord is Calvin (24), opgegroeid in een van de sloppenwijken van Nairobi, Kenia. ‘Ik voel me minderwaardig, omdat ik altijd word afgewezen. Mijn kennis is vergelijkbaar met die van andere jongeren, maar mijn achtergrond maakt het verschil. Ik heb geen netwerk of financiële ondersteuning. Geen net pak om naar een sollicitatie te gaan. Ik ben enorm gemotiveerd om een baan te vinden, maar ik zie veel jongeren om mij heen die de hoop op een baan hebben verloren. We zitten vast in de sloppenwijk.’

Stigmatisering voorkomen

Calvin is een van de vele jongeren die tegen deze problematiek aanlopen. Hij heeft een opleiding maar geen netwerk. Andere jongeren zoeken niet op de juiste plek. Of ze weten niet wat de vervolgstappen zijn na het behalen van een diploma; ze komen uit families die geen onderwijs hebben gevolgd. 
 

Calvin, deelnemer van The Next Economy Nairobi Kenia

Het programma The Next Economy helpt deze jongeren. In het programma gaat het om de persoon, niet om de afkomst. De jongeren komen bij bedrijven binnen als afgestudeerde van het programma. Zo wordt stigmatisering voorkomen en de kans op een baan groter. Calvin: ‘Ze geven me de hoop dat ik de persoon kan zijn die ik ben.

Vaardigheden verbeterd

Wanneer jongeren helemaal geen opleiding hebben, wordt de stap naar de banenmarkt nog moeilijker. Leah (30), getrouwd en twee kinderen, kwam tot de vierde klas van de basisschool. ‘Mijn broer werkte, zodat hij kon bijdragen aan mijn lesgeld. Toen hij een ongeluk kreeg, kon ik niet meer naar school. Via The Next Economy heb ik nu een opleiding kunnen volgen. Mijn vaardigheden zijn verbeterd, ik heb trainingen gevolgd die aansluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt. Ik ben sterker geworden en weet dat ik het red als ik de kans krijg. SOS kan mij brengen waar ik zonder netwerk nooit had kunnen komen.’

The Next Economy deelnemer Leah met haar familie

Leah wil een rolmodel zijn voor haar kinderen en de kinderen in de gemeenschap. ‘Want wanneer je vrouwen versterkt, versterk je de gemeenschap. Ik weet dat ik een verschil kan maken. Mijn man moedigt mij aan, hij heeft geen vaste baan en zorgt nu veel voor onze familie. Hij ziet de toekomst in mij.’

Ervaring en kennis opdoen

Wereldwijd zijn 71 miljoen jongeren werkeloos of verdienen te weinig om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. In sub-Sahara Afrika geldt dit voor zeven op de tien jongeren.

 

SOS werkgelegenheidsprogramma’s als The Next Economy bieden deze jongeren de kans om ervaring en kennis op te doen, op basis van de vraag uit de arbeidsmarkt. Ze krijgen hulp bij het vinden van werk met een rechtvaardig salaris, sociale zekerheid en een toekomstperspectief. Jongeren met een goed idee voor een eigen bedrijf krijgen steun bij het maken van een ondernemingsplan. The Next Economy is op dit moment ook actief in Kenia, Mali, Nigeria en Somalië.