Skip to main content

Onderwijs & Werk

Onderwijs opent de deur naar de toekomst: scholing kan de vicieuze cirkel van uitsluiting, armoede, kinderarbeid, huiselijk geweld en het uiteenvallen van families doorbreken. SOS Kinderdorpen onderstreept het recht op onderwijs voor elk kind door het toegankelijk maken van onderwijs, vanzelfsprekend ook voor kinderen uit kwetsbare families. 

mediumres_JLF5569_onderwijs en werk.jpg

Elke dag naar school

Kinderen uit onze familieversterkende programma’s ondersteunen we indien nodig met schoolgeld, uniformen en materialen, zodat ze elke dag naar school kunnen. Tegelijkertijd bekijken we met hun ouders hoe er meer geld kan binnen komen en maken daar concrete afspraken over, zodat ze in de toekomst zelf het schoolgeld kunnen betalen. Ook benadrukken we in gemeenschappen waar we actief zijn de noodzaak van onderwijs voor iedereen.

Een stimulerende en educatieve omgeving is essentieel voor de vroege ontwikkeling van een kind. Sociale, mentale en motorische vaardigheden worden gevormd, talent kan tot wasdom komen en speciale behoeftes onderkend.

 

Zo zorgen wij voor onderwijs voor kwetsbare kinderen

 

Jeugdwerkgelegenheid

Wereldwijd zijn meer dan 64 miljoen jongeren werkeloos, nog veel meer jongeren verdienen te weinig om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Zelfstandig worden, een opleiding volgen en een baan vinden; elke jongere wereldwijd loopt tegen deze uitdaging aan. Maar voor jongeren uit kwetsbare families of zonder ouderlijke zorg is deze nieuwe fase in hun leven extra uitdagend. 

SOS Kinderdorpen zet zich om die reden actief in om jongeren die uit de familiegerichte zorg of kwetsbare families komen te steunen in hun groei tot evenwichtige volwassenen, die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en vervolgens weer een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. 
 

Over onze verschillende jeugdwerkgelegenheidsprogramma's