Kinderen Ghana opgevangen in nieuw SOS kinderdorp

17 mei 2010 – Het was een bijzonder weekend in Kumasi toen Helmut Kutin, president van SOS Kinderdorpen, het nieuwe en derde kinderdorp in Ghana opende. Het was een feestelijke opening, met veel muziek en dans. Ook waren er verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit Ghana aanwezig, waaronder de koning van de Ashanti regio.


Duurzame opvang
Het nieuwe kinderdorp bestaat uit twaalf gezinshuizen voor ruim 120 kinderen, een sociaal/medisch centrum waar jaarlijks tienduizenden kinderen en volwassenen gebruik van kunnen maken, een kleuterschool en een basisschool. Door deze voorzieningen die voor de hele omgeving toegankelijk zijn, is er sprak van duurzame ontwikkeling voor de lokale samenleving.


Gesteund vanuit Nederland
Het nieuwe kinderdorp Kumasi is deels gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, en deels door een bijzonder initiatief van Nederlandse vrouwen waaronder tv-presentatrice Tineke de Groot en onderneemster Annemarie van Gaal. Zij hebben samen met vele vriendinnen, kennissen en zakenrelaties ruim 1 miljoen euro ingezameld om de bouw te realiseren en waren op eigen kosten aanwezig bij de opening.


Voormalig GTST acteur Christophe Haddad was ook aanwezig. Twee jaar geleden zette hij een actie op voor de bouw van het nieuwe kinderdorp. Met de campagne “dat liedje voor sos” vroeg hij destijds aandacht voor SOS Kinderdorpen en de opbrengsten van het nummer gingen gingen naar de bouw van het nieuwe kinderdorp. Samen met de kinderen in het kinderdorp vertolkte hij bij de opening voor een groot publiek nog eenmaal zijn nummer.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Opening nieuw kinderdorp Kumasi, Ghana pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Opening nieuw kinderdorp Kumasi, Ghana mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */