Hulpacties in de Hoorn van Afrika

20 juli 2011 - In Somalië, Ethiopië en Kenia organiseert SOS Kinderdorpen een grootscheepse noodhulpactie voor de slachtoffers van de hongersnood. In samenspraak met onder andere UNICEF en de World Health Organisation wordt een grootscheepse interventie voorbereid.


Kinderen in vluchtelingenkamp Darkenley in de buurt van Mogadishu
Catastrofale situatie in Somalië
Onze collega’s ter plaatsen melden dat de situatie in grote delen van Somalië het meest nopend is. De inwoners van dit grote Afrikaanse land worden niet alleen geteisterd door de honger en droogte, maar zijn ook slachtoffer van de aanhoudende gewelddadigheden van rebellen. Dagelijks vluchten duizenden mensen naar buurlanden Kenia en Ethiopië. Deze uitputtende reis is voor talrijke verzwakte kinderen te zwaar.

Daarnaast vluchten grote groepen mensen naar de hoofdstad Mogadishu. Ze hopen hier voedsel te vinden en water en medicijnen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties en het Ministerie van Gezondheid in Somalië zijn er de afgelopen weken meer dan 9.000 families in de stad aangekomen. In het vluchtelingenkamp Darkenley, dat aan de rand van Mogadishu ligt, leven kinderen met hun families onder erbarmelijke omstandigheden.


Duizenden mensen in Somalië zijn op de vlucht geslagen, zoals deze moeder met haar baby
Ahmed Ibrahim, directeur van SOS Kinderdorpen Somalië zegt hierover: “In het kamp Darkenley zijn de meeste kinderen en oudere mensen ondervoed. In het kamp is maar één medische post die slecht is uitgerust en daardoor veel kinderen simpelweg niet kan helpen. Er is ook maar één voedseldistributiepunt waar het rantsoen neerkomt op een klein beetje rijst waar mensen uren voor in de rij moeten staan. Verre van een voedzame maaltijd. Veel kinderen en mensen die zich in het kamp bevinden zijn nooit ingeënt tegen virale ziekten. Hierdoor bestaat er een grote kans op uitbraak van epidemieën mazelen, maar ook diarree, luchtweginfecties, malaria en huidaandoeningen."


De hygiënische omstandigheden in vluchtelingenkamp Darkenley zijn zorgelijk
Hulpverlening in Somalië, Mogadishu
Vanuit ons medisch centrum in Mogadishu wordt een therapie- en voedselcentrum opgezet van waaruit zorg wordt verleend aan ondervoede kinderen. Daarnaast wordt in het vluchtelingenkamp Darkenley een mobiele medische kliniek opgezet waar de focus ligt op het vaccineren van mensen ter voorkoming van de uitbraak van epidemieën. Tevens zal deze kliniek ingezet worden om voedselbonnen uit te delen waarmee men een warme maaltijd kan krijgen.

Miljoenen mensen in Ethiopië zijn slachtoffer van aanhoudende droogte
Naar schatting zijn 4,5 miljoen mensen in Ethiopië afhankelijk van humanitaire hulp, waaronder 700.000 kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. Volgens een rapport van de Verenigde Naties zal de voedselsituatie in de Ethiopische laaglanden en op het platteland in de komende maanden nog verder verslechteren. Aan de andere kant bestaat er grote vrees voor overstromingen met de komst van het regenseizoen van oktober tot december.


SOS Kinderdorpen heeft al eerder noodhulpprogramma's in Ethiopië opgezet.
Hulpverlening in Ethiopië 
In het verleden heeft SOS Kinderdorpen al noodhulpprogramma’s opgezet naar aanleiding van extreme droogte, zoals bijvoorbeeld in Gode (Ethiopië) in 2000 en 2008. Hierdoor is de infrastructuur voor het uitrollen van zo'n programma al aanwezig en konden we direct hulp verlenen aan moeders en hun kinderen. Hiernaast nemen we duurzame stappen om dit soort rampen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen, zoals de aanleg van waterputten.


Hulpverlening in Noord Kenia

SOS Kinderdorpen werkt vanuit vijf locaties in Kenia. Zo bereikt onze organisatie op dit moment meer dan 14.000 kinderen en hun families. Echter, onze bestaande locaties liggen niet in het noorden van Kenia, wat met de droogte kampt en de constante stroom van vluchtelingen uit Somalië. Er waren al plannen om in het noorden van Kenia een gezinsversterkend programma op te zetten. Echter, door de huidige situatie onderneemt onze organisatie nu stappen om in het noordelijk gelegen Marasabit direct een voedseldistributieprogramma op te zetten.


Het leven van honderduizenden kinderen is in gevaar
Impact op programma’s SOS Kinderdorpen
De stijgende voedselprijzen en de daaruit voortvloeiende verslechtering van de leefomstandigheden voor gezinnen veroorzaakt ook problemen voor de financiering van SOS Kinderdorpen projecten in de Hoorn van Afrika. Onze collega’s in Somalië, Kenia en Ethiopië hebben aangegeven dat zij 20% aanvullende financiering nodig hebben voor de bestaande projecten. SOS Kinderdorpen ondersteunt in haar kinderdorpen, gezinsversterkende programma’s en via de verschillende SOS faciliteiten ongeveer 226.000 mensen in Somalië, Kenia en Ethiopië. Met het groeiende aantal slachtoffers van de hongersnood, de stijgende prijzen van voedsel en de uitblijvende regenval neemt het aantal hulpbehoevende in razend tempo toe.

Doneren
Met de aanhoudende droogte en stijgende voedselprijzen kunnen we uw extra gift goed gebruiken. Klik hier en doneer direct of maak uw gift over op giro 2280 o.v.v. Hoorn van Afrika.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Hulpacties in de Hoorn van Afrika pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Hulpacties in de Hoorn van Afrika mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */