“De kinderen worden snel vergeten in een vluchtelingenkamp”

11 augustus 2011 - Charles Bury (Oost Afrika Regional Office) praat over de uitdagingen en prioriteiten waar SOS Kinderdorpen met betrekking tot de crisis in Oost Afrika mee te maken heeft. Tevens geeft hij de voordelen aan van de relaties die zijn opgebouwd in de landen.

“Bij noodsituaties zoals deze blijkt de lokale verankering van SOS steeds van onschatbare waarde. Onze relatie met de lokale overheid is goed en dat helpt de zaken vooruit. Dat kan alleen maar omdat we al zolang ter plaatse zijn en zullen blijven.”

SOS Kinderdorpen verleent al structurele hulp in de getroffen landen. Wat is de meerwaarde van SOS Kinderdorpen in het geval van noodhulpverlening?

SOS Kinderdorpen is van oorsprong geen noodhulporganisatie. We zijn echter al zo lang aanwezig in Somalië en Ethiopië en hebben goede contacten met de gemeenschappen opgebouwd. Het is onze kracht dat we deze contacten kunnen gebruiken en daarom zo snel in actie kunnen komen in geval van nood. 

Neem Somalië: De teams die daar aan het werk zijn, zijn goed opgeleid en getraind om dit werk te doen. Ze doen al 21 jaar aan hulpverlening. Met als resultaat: bekwaam personeel en de juiste systemen en structuren om snel actie te kunnen ondernemen in geval van een noodsituatie. Binnen een week was er een gesprek gevoerd met de lokale overheid en een medisch centrum in het vluchtelingenkamp opgericht, zo’n 15 km van het SOS ziekenhuis in Mogadishu. Ze hebben daar inmiddels meer dan 2000 mensen kunnen helpen.

De chaos van zo’n grote ramp betekent dat duizenden families uiteenvallen en dat alleen gelaten kinderen niet weten waar hun ouders zijn. Ze weten niet eens of ze nog in leven zijn. Wat kan SOS Kinderdorpen betekenen voor deze kinderen?

Een grote crisis zoals deze is chaotisch, helemaal voor kinderen. In Somalië kregen we te horen dat sommige families hun kinderen naar de grotere steden stuurden op zoek naar voedsel. Hun families bleven achter. Deze kinderen gingen op weg met buren of familieleden die nog sterk genoeg waren om te lopen. Aangekomen bij het kamp, werden deze kinderen vergeten. De volwassenen gingen op zoek naar directe familieleden. Er zijn dus kinderen die nu korte termijn wezen zijn. Ze denken dat hun ouders nog komen, maar er moet wel voor ze worden gezorgd. Er zijn nu gesprekken over het creëren van kindvriendelijke plekken. Waar kinderen beschermd worden en waar ze aan activiteiten zoals zingen, toneel en knutselen kunnen deelnemen. Dat ze even de wanhoop in de kampen kunnen vergeten. Verder wordt er ook gekeken naar hoe we kinderen kunnen ondersteunen die wellicht naar een SOS Kinderdorp in dat gebied kunnen. We moeten voor ze zorgen. Ze hebben het erg moeilijk, maar wij doen ons best om ze goed op te vangen.

Voor welke uitdagingen staat SOS Kinderdorpen in Oost Afrika?

Voordat we iets kunnen doen, moeten we met de lokale overheden om tafel om er zeker van te zijn dat wij niet het werk doen dat anderen al doen. Daarnaast hebben we te maken met het verkrijgen van de benodigde vergunningen/goedkeuringen. Dat kost allemaal tijd. Op regionaal niveau is het een uitdaging om genoeg informatie vanuit het veld naar onze wereldwijde partners te krijgen. Iedereen wil graag dagelijks op de hoogte worden gehouden, maar dat gaat niet zo snel.

Past SOS Kinderdorpen ervaringen met noodhulp uit het verleden toe of is de aanpak nu anders?

Als we kijken naar onze collega’s in Somalië, zien we dat hun systemen en structuren verbeterd zijn in de loop der jaren. In Ethiopië zijn ze in Gode al twee keer eerder in actie gekomen in een noodsituatie. Ze weten nu precies wat de lokale gemeenschap op prijs stelt en handelen daarnaar. Ze bestellen bijvoorbeeld het soort voedsel dat de mensen daar gewend zijn. Ze betrekken de gemeenschap en de lokale leiders. Ik denk dat we deze lessen hebben geleerd in Ethiopië en dat we daarmee verder kunnen. In Kenia is de situatie echter iets anders. Het gebied waar de droogte heerst, is nieuw voor ons. Dus ik denk dat daar nog wel wat te leren valt voor ons. Dat helpt ons weer als we in de toekomst in actie moeten komen.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Charles Bury vertelt over werk in Hoorn van Afrika pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Charles Bury vertelt over werk in Hoorn van Afrika mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */