Skip to main content

KLACHTEN EN OPMERKINGEN of complimenten?

Als stichting zijn wij afhankelijk van giften van donateurs. Dankzij hen kunnen wij ons werk doen. Wij vinden het dan ook belangrijk om goed contact met donateurs te onderhouden. Het zorgvuldig omgaan met en afhandelen van klachten en complimenten vinden we hierbij belangrijk.

Wij nemen klachten serieus. Als er klachten of opmerkingen zijn, willen we dit graag weten. We kunnen dan naar een oplossing zoeken en er van leren. Onze klachtenprocedure zorgt ervoor dat we klachten op een goede manier kunnen afhandelen en waarborgt dat we klachten registreren.

Heb je een klacht? 

We helpen je graag zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bel ons via 020-3032500 of stuur een berichtje via FacebookTwitter of LinkedIn.

Je kunt ook een brief sturen naar:
SOS Kinderdorpen
Postbus 9104
1006 AC Amsterdam

Wat verstaan wij onder een klacht? 

Onder een klacht verstaan wij informatie die aangeeft dat er iets verkeerd is gegaan, of fout is aan een van onze uitingen of activiteiten, volgens de beleving van onze achterban. Klachten kunnen betrekking hebben op de wijze van fondsenwerving, onze communicatie of op de dienstverlening, werkwijze en het beleid van SOS Kinderdorpen (ook klachten over de werkwijze van externe partijen die bij ons betrokken zijn). 
 

Hoe kan ik een klacht doorgeven en hoe gaan jullie hiermee om?

  1. Klachten of opmerkingen kunnen worden doorgegeven middels een brief naar: SOS Kinderdorpen, Postbus 9104, 1006 AC Amsterdam. Je kunt ook bellen met een van onze medewerkers via het telefoonnummer 020-3032500 of stuur een berichtje via social media. 

  2. Om een klacht goed te kunnen afhandelen, hebben wij de volgende gegevens nodig: a) naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (en bij voorkeur ook een e-mailadres). b) de aard en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.

  3. De klacht wordt geregistreerd en er wordt bepaald welke afdeling of collega de klacht het best kan afhandelen. Indien nodig wordt bij derden of bij de desbetreffende relatie aanvullende informatie ingewonnen. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht sturen we een ontvangstbevestiging. 

  4. We proberen een klacht altijd binnen 15 werkdagen nadat deze is ingediend af te handelen en de desbetreffende relatie daarover te berichten. Als dat niet haalbaar blijkt, zullen we dit ook binnen die termijn laten weten en daarbij aangeven binnen welke termijn de klacht wel kan worden behandeld. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord. 

Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om adequaat op de klacht te reageren.

Lees onze volledige klachtenprocedure

 

Wil je ons een compliment geven?

Ook dat horen wij graag! Bel ons of deel je compliment op FacebookTwitter of LinkedIn.