Skip to main content

Indonesië

Indonesië

 

De situatie in Indonesië

Indonesië.jpgSinds begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw is SOS Kinderdorpen aanwezig in Indonesië. In eerste instantie kwam de organisatie om te helpen na een (van de vele) natuurramp(en), maar de organisatie is gebleven omdat het helaas nodig is na vele politieke en economische veranderingen in het land en de problemen die dit met zich meebrengt.

Hoewel Indonesië de afgelopen jaren vooruitgang heeft geboekt in het terugdringen van de armoede, leeft ruim 11% van de bevolking nog altijd onder de nationale armoedegrens. Vooral op het platteland zijn de problemen groot. De sporen die dit achterlaat bij kinderen is enorm. Zo is er onder andere sprake van kinderarbeid en prostitutie.

Familieversterkende programma’s

Lembang was de eerste locatie in Indonesië waar SOS Kinderdorpen actief werd. Allereerst met de opening van het kinderdorp, in 2005 gevolgd door het eerste familie versterkende programma. Dit programma ondersteunt op dit moment 1.538 families en hun kinderen in de omgeving van Lembang.

We werken met lokale organisaties om families die het risico lopen uiteen te vallen, te steunen bij de zorg en bescherming van hun kinderen. Voor elke familie wordt een persoonlijk en haalbaar ontwikkelplan opgesteld om zo duurzame verandering mogelijk te maken. Naast fsp’s is er een school en als kinderen 18 jaar worden, komen ze in aanmerking voor het jongerenprogramma waarin ze worden begeleid om te leren om op eigen benen te staan.

Kinderdorpen in Indonesië

Lembang

Medan

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png