Met school een kind sponsoren

Wil je met je klas of school meer betrokken zijn bij SOS Kinderdorpen? Dat kan! Een mooie manier is om gezamenlijk een SOS kind te sponsoren. Jullie kunnen zelf kiezen of je een jongen of meisje wilt helpen en uit welk land hij/zij komt, maar wij kunnen ook iemand ´aanwijzen´ die jullie hulp goed kan gebruiken. 

Onze ervaring leert dat de betrokkenheid van kinderen bij hun leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld groot is. En dat de kinderen hier het fantastisch vinden om iets te kunnen doen voor kinderen die er zonder hun hulp alleen voor zouden staan.

Sponsor een kind met jouw school of klas 

Voor 25 euro per maand steun je een SOS kind. Alle kinderen kunnen bijvoorbeeld maandelijks een heitje voor een karweitje doen. Of een jaarlijkse sponsoractie op touw zetten. Het ingezamelde geld komt dan ten goede aan ‘jullie’ SOS kind(eren).

Zo helpen alle kinderen van de school mee om kinderen aan de andere kant van de wereld die het minder goed hebben getroffen, een liefdevolle familie te geven. En daarmee een kansrijke toekomst.
 Wat maakt jullie steun mogelijk?

Voor nog geen euro per dag maken jullie het mogelijk dat jullie SOS kind:

  • opgroeit in een liefdevolle familie, met een moeder en broertjes en zusjes
  • goede voeding, scholing, medische zorg en sociale begeleiding krijgt
  • in een goed onderhouden kinderdorp woont.

Wat ontvang je van ons?

  • een mooi welkomstpakket met informatie over en een foto van jullie SOS kind;
  • een beschrijving van het land en het kinderdorp waarin jullie SOS kind woont;
  • 1x per jaar rechtstreeks vanuit het kinderdorp nieuws over de ontwikkeling van jullie SOS kind en over het kinderdorp waar jullie kind woont;
  • het SOS Familie Magazine met informatie over onze wereldwijde activiteiten.
  • het lespakket ‘Samen ben je niet alleen’.
Ja, wij helpen kinderen

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Met school een kind sponsoren pagePrefix= breadCrumb=Help mee / Kom in actie / Voor scholen / Met school een kind sponsoren mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */