Skip to main content

SCHENKINGSOVEREENKOMST

Met een schenkingsovereenkomst is uw gehele schenking belasting aftrekbaar. In een schenkingsovereenkomst legt u vast dat u periodiek een zelfde bedrag aan SOS Kinderdorpen schenkt, voor minimaal vijf jaar.

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel van 1% geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus minimaal 38% en maximaal 51,75% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Bereken direct uw voordeel.

U kunt alleen toekomstige giften opnemen in een overeenkomst. Donaties die u vóór de ingangsdatum van de overeenkomst heeft geschonken, mogen van de Belastingdienst niet worden meegerekend.
 

Kosteloos schenkingsovereenkomst opstellen

De schenkingsovereenkomst kan direct tussen u en ons geregeld worden, eenvoudig en snel, zonder tussenkomst van een notaris. En het mooie is dat er geen kosten aan verbonden zijn. Voor kinderen die zonder familie moeten opgroeien maakt iedere euro een groot verschil. Daarom kunt u op het formulier kiezen of en hoe u uw belastingvoordeel wilt gebruiken om hen te helpen. 

Hoe werkt het?

1. Om gebruik te maken van dit belastingvoordeel kunt u deze schenkingsovereenkomst invullen, printen, ondertekenen en naar ons opsturen: 

SOS Kinderdorpen
t.a.v. Heleen Eijking
Antwoordnummer 46001
1060 VB  Amsterdam

Inscannen en e-mailen naar heleeneijking@soskinderdorpen.nl mag ook.

2. Wij voorzien de schenkingsovereenkomst van een transactienummer en handtekening en retourneren deze aan u. 

3. U geeft uw schenking als aftrekpost op voor de inkomstenbelasting.

 

Welke gegevens vult u in op uw belastingaangifte?

- U kunt uw schenking als aftrekpost opgeven voor de inkomstenbelasting, onder ‘persoonsgebonden aftrekposten’.
- U vinkt in box 1 bij ‘aftrekposten’: giften aan.
- Vervolgens vult u het bedrag van de schenking in bij ‘bedrag van de periodieke giften’.
- Bij 'transactienummer' vult u het nummer in dat wij hebben genoteerd op de geretourneerde overeenkomst.
- Bij 'fiscaal (RSIN) nummer' vult u het RSIN nummer in van SOS Kinderdorpen: 002839684.

 

Hulp bij invullen schenkingsovereenkomst

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het invullen van de schenkingsovereenkomst? Kijk hier voor meer informatie. Of neem contact op met Heleen Eijking. Zij staat u graag te woord.

Download de schenkingsovereenkomst

 

Persoonlijk contact schenkingsovereenkomst

Heleen Eijking
Relatiebeheerder particuliere donateurs

E heleeneijking@soskinderdorpen.nl
T 020-3032500

Let op: Vanaf 2014 is het niet meer nodig de overeenkomst door een notaris te laten opmaken. Het kan nu direct tussen u en ons geregeld worden door middel van deze onderhandse overeenkomst. 

heleen-eijking-sos-kinderdorpen.png