Extra informatie schenkingsovereenkomst

Wat beschouwt de belastingdienst als een periodieke gift
Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar.

Jaarlijks bedrag
De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u elk jaar (oftewel 12 maanden) hetzelfde bedrag dient te betalen. De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen. Betalingen die gedaan zijn vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, zijn niet aftrekbaar.

Minimale looptijd
De looptijd van de overeenkomst is minimaal 5 jaar. Wilt u langer een gift doen? Dan vult u het aantal jaren in. Wilt u zelf bepalen wanneer u de schenking stopt (na de minimum periode van 5 jaar), dan kruist u “onbepaalde tijd” aan. 

Vervallen van de overeenkomst
Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid komt de verplichting te vervallen.

Ondertekening partner
Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet diegene de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

U hoeft niet naar de notaris
Vanaf 2014 is het niet meer nodig de overeenkomst door een notaris te laten opmaken. Het kan nu direct tussen u en ons geregeld worden door middel van deze onderhandse overeenkomst.

ANBI
De Stichting SOS Kinderdorpen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kunt u doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Ons RSIN nummer is 002839684

 

Wilt u meer weten? 
Neem gerust  contact op met:

Heleen Eijking
Relatiebeheerder particuliere donateurs

E heleeneijking@soskinderdorpen.nl
T 020-3032500

Of kijk op de website van de belastingdienst.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Extra info schenkingsovereenkomst pagePrefix= breadCrumb=Help mee / Doneren met Belastingvoordeel / Schenkingsovereenkomst / Extra info schenkingsovereenkomst mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */