Skip to main content

Guinee-Bissau

Guinee-Bissau

 

De situatie in Guinee-Bissau

Guinee Bissau.jpgGuinee-Bissau is één van de armste landen ter wereld. Armoede, ondervoeding, analfabetisme, het gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, onderwijs en kennis op het gebied van gezondheidszorg zijn enkele van de grote problemen die hier aan de orde van de dag zijn. Sinds 1980 hebben er vijf staatsgrepen plaatsgevonden en ook nu zit het land middenin een politieke crisis waar vele mensen de dupe van zijn. Er zijn drie SOS kinderdorpen. Vanuit Nederland wordt er steun geboden aan één.

Kinderdorp Canchungo

Altijd wordt er gekeken naar de beste oplossing op het gebied van zorg. Preventieve en alternatieve zorg vormen overal een rode draad en lopen in elkaar over. Contact of hereniging met de biologische familie blijft het doel, mits er familie is en dit contact moet altijd in het belang zijn van het kind.

Familieversterkende Programma's

In Oeganda werken we ook aan zogenaamde familieversterkende programma's (fsp's) omdat de eigen familie de allerbeste plek is voor een kind om op te groeien. 

Alternatieve Zorg

Mocht zorg binnen de biologische familie niet (meer) mogelijk zijn, dan wordt er gekeken op wat voor manier er alternatieve zorg kan worden geboden in de vorm van pleegzorg buiten de familie of in een SOS familie.

Educatie

Goed onderwijs is in Guinee-Bissau niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de provincie Canchungo is er een speciaal project gestart om dit probleem aan te pakken. Er is intensief samengewerkt met de zes basisscholen. Het resultaat is verbluffend. De slagingspercentages zijn opvallend verbeterd, schoolverzuim en vroegtijdige uitval zijn teruggedrongen. Behoorden de scholen in 2012 nog tot de slechtst presterende scholen in de regio, tegenwoordig behoren ze tot de beste scholen. Er zijn zelfs wachtlijsten van leerlingen die zich op deze scholen willen inschrijven. Dit programma heeft directe invloed op 2.700 scholieren uit de regio, veelal kinderen uit de meest kwetsbare families. Daarnaast hebben ook de leraren, ouders en gemeenschap baat gehad bij het programma door bijscholing.

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png