Skip to main content

Ghana


De situatie in Ghana

Ghana.jpgGhana is een land dat een stormachtige economische groei doormaakt. Een positieve ontwikkeling, maar met het nadeel dat mensen massaal naar de steden trekken, waaronder Kumasi, op zoek naar werk. Overal verrijzen krottenwijken, waar armoede heerst en sociale misstanden aan de orde van de dag zijn. Kinderen worden verwaarloosd en raken ondervoed en school is slechts voor weinig kinderen weggelegd. Prostitutie en criminaliteit nemen toe en het aantal hiv/aids besmettingen stijgt drastisch. In het land staan vier SOS kinderdorpen. Drie ervan worden gesteund vanuit Nederland.

Altijd wordt er gekeken naar de beste oplossing op het gebied van zorg. Preventieve en alternatieve zorg vormen overal een rode draad en lopen in elkaar over. Contact of hereniging met de biologische familie blijft het doel, mits er familie is en dit contact moet altijd in het belang zijn van het kind.

Familieversterkende programma's 

In Oeganda werken we ook aan zogenaamde familieversterkende programma's (fsp's) omdat de eigen familie de allerbeste plek is voor een kind om op te groeien. 

Alternatieve Zorg

Mocht zorg binnen de biologische familie niet (meer) mogelijk zijn, dan wordt er gekeken op wat voor manier er alternatieve zorg kan worden geboden in de vorm van pleegzorg buiten de familie of in een SOS familie.

Kinderdorp Kumasi

Kinderdorp Asiakwa

Kinderdorp Tema

Jeugdwerkgelegenheidsprogramma's

Om jongeren aan een baan te helpen, bestaan er jeugdwerkgelegenheidsprogramma's. Hiermee worden jongeren bijvoorbeeld getraind op het gebied van werkgelegenheid, entrepreneurschap en het halen van de juiste kwalificaties voor het vinden van een baan. Maar ook worden start-ups ondersteund om een groei door te maken zodat ze interessant worden voor een investeerder.

The Next Economy

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png