Skip to main content

Extra informatie schenkingsovereenkomst

 

Wat beschouwt de belastingdienst als een periodieke gift?

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar.

 

Jaarlijks bedrag

De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u elk jaar (oftewel 12 maanden) hetzelfde bedrag dient te betalen. De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen. Betalingen die gedaan zijn vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, zijn niet aftrekbaar.

 

Minimale looptijd

De looptijd van de overeenkomst is minimaal 5 jaar. Wilt u langer een gift doen? Dan vult u het aantal jaren in. Wilt u zelf bepalen wanneer u de schenking stopt (na de minimum periode van 5 jaar), dan kruist u “onbepaalde tijd” aan.

 

Vervallen van de overeenkomst

Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid komt de verplichting te vervallen.

 

Ondertekening partner

Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet diegene de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

U hoeft niet naar de notaris

Vanaf 2014 is het niet meer nodig de overeenkomst door een notaris te laten opmaken. Het kan nu direct tussen u en ons geregeld worden door middel van deze onderhandse overeenkomst.

 

ANBI

De Stichting SOS Kinderdorpen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kunt u doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

 

Ons RSIN nummer is 00283968

Ja, ik wil een schenkingsovereenkomst opmaken

Persoonlijk contact schenkingsovereenkomst

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met:

Heleen Eijking
Relatiebeheerder particuliere donateurs

E heleeneijking@soskinderdorpen.nl
T 020-3032500

Of kijk op de website van de belastingdienst.

heleen-eijking-sos-kinderdorpen.png