Skip to main content

SAMENWERKEN VOOR ADEQUATE HUMANITAIRE HULP

SOS Kinderdorpen is onderdeel van de Dutch Relief Alliance

Sneller en effectiever reageren op rampen en crises waar ook ter wereld. Dat beoogt de Dutch Relief Alliance (DRA); een alliantie van 16 Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. SOS Kinderdorpen is sinds eind 2017 aangesloten DRA.

In de afgelopen jaren is het aantal humanitaire rampen in de wereld sterk toegenomen. Hierdoor is er een grotere last op de schouders van hulporganisaties komen te liggen. De complexiteit en langdurigheid van gewapende conflicten en natuurrampen maakt het werk van hulpverleners er niet makkelijker op. Goede samenwerking en coördinatie tussen de verschillende organisaties is van groot belang om adequate humanitaire hulp te kunnen bieden aan mensen in nood.

DRA noodhulp in Ethiopië moeder en kind

Ook bij de DRA richt SOS Kinderdorpen zich op kwetsbare kinderen en families

Doel

Het doel van de DRA is om urgente humanitaire help te bieden en op een snelle, relevante, effectieve en efficiënte manier te reageren op grote internationale crises. De leden van de DRA dragen bij aan dit doel aan de hand van de volgende zes doelstellingen:

  • bijdragen aan levensreddende en -ondersteunende humanitaire hulp bij voortdurende crises;
  • bijdragen aan het snel bieden van levensreddende hulp bij acute crises;
  • het verbeteren van de samenwerking tussen de leden om zo de effectiviteit de van interventies te vergroten;
  • belangrijke, terugkerende knelpunten in de noodhulppraktijk aanpakken door middel van innovatie en onderzoek;
  • vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse bijdrage aan noodhulp acties onder het Nederlandse publiek, het parlement en de opiniemakers;
  • pleiten voor meer humanitaire fondsen.

“De Dutch Relief Alliance (DRA) stelt ons in staat om op een nóg efficiëntere en effectievere manier te werken; we kunnen kinderen en families in nood beter bereiken wanneer we nauwer samenwerken met andere hulporganisaties. We zijn zeer blij dat we onderdeel zijn geworden van dit collectief. In 2018 komen we voor het eerst als DRA-lid in actie met een bijdrage aan noodhulpprogramma’s in de Centraal Afrikaanse Republiek, de Hoorn van Afrika en Oekraïne. We richten ons daarbij, als altijd, op de meest kwetsbare kinderen en families.”

Margot Ende, voormalig algemeen directeur SOS Kinderdorpen

Programma's

SOS Kinderdorpen draagt op dit moment bij aan vier noodhulpprogramma's in

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png

Leden

De DRA bestaat naast SOS Kinderdorpen uit: CARE Nederland; Cordaid; Dorcas; ICCO en Kerk in Actie; Oxfam Novib; Plan Nederland; Red een Kind; Save the Children; Stichting Vluchteling; Tear; Terre des Hommes; War Child; War Trauma Foundation; World Vision; ZOA. De noodhulpacties worden gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.