Skip to main content

Doneren

veelgestelde vragen

1. Komt mijn gift goed terecht?

Ja, je gift komt goed terecht. SOS Kinderdorpen voldoet al jaren aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor verantwoorde fondsenwerving. Ook in 2018 bleven we met 17,8 % wervingskosten (dat zijn de kosten die we maken voor fondsenwerving) ruim onder de norm van 25%. Wanneer je aan een specifiek programma of SOS kind doneert, komt je gehele donatie ten goede aan de gekozen bestemming. Lees meer over de financiën.

2. Wat gebeurt er met mijn bijdrage als ik een kind sponsor?

Als je een kind sponsort, doneer je maandelijks een vast bedrag. Je draagt hiermee bij aan de dagelijkse kosten van je SOS kind en het SOS kinderdorp waarin hij of zij woont. Jouw bijdrage helpt ons structureel te voorzien in de dagelijkse behoeften van je SOS kind. Goede voeding, scholing, medische zorg, maar ook sport en spel. Kortom, alles wat een kind nodig heeft om op te kunnen groeien.

Je bijdragen zijn zogenaamde 'geoormerkte donaties' die bijdragen aan de complete zorg van het SOS kind maar ook aan de onderhoudskosten van het kinderdorp en van alle faciliteiten die bij het kinderdorp horen (zoals de scholen en medische of sociale centra). Ook kunnen we met je bijdragen familieversterkende programma’s voor de omwonenden van het kinderdorp financieren.

3. Wat gebeurt er met mijn bijdrage als ik een kinderdorp sponsor?

Als je een SOS kinderdorp sponsort, doneer je maandelijks een vast bedrag. Hiermee help je ons structureel te voorzien in de dagelijkse behoeften van de kinderen. Goede voeding, scholing, medische zorg, maar ook sport en spel. Kortom, alles wat de kinderen nodig hebben om op te kunnen groeien naar zelfstandigheid. 

De bijdragen zijn 'geoormerkte donaties' die de onderhoudskosten van het kinderdorp en van alle faciliteiten die bij het kinderdorp horen (zoals de scholen en medische of sociale centra) financieren. Ook kunnen we met jouw steun familieversterkende programma’s voor de omwonenden van het kinderdorp financieren.

4. Wat is de tijdsduur van mijn donateurschap?

Dat hangt af van het donateurschap dat je bent aangegaan. Heb je hier vragen over bel dan naar ons serviceteam via 020 - 30 32 500.

5. Hoe kan ik mijn donateurschap opzeggen?

Bel naar 020-3032500 om het donateurschap op te zeggen. We kunnen het stopzetten dan direct doorvoeren. Lees meer over het opzeggen van het donateurschap.

6. Kan ik een pakketje naar een SOS kinderdorp laten versturen?

Naast post uit een ver land vinden de kinderen een kleine verrassing ook vaak leuk. Denk aan een kaart, kleurplaat of velletje stickers. Maar verstuur liever geen grote pakjes. De verzendkosten zijn meestal hoog en de kinderdorpen moeten hier nog vaak invoerrechten over betalen. Ook is de post niet zo goed georganiseerd als hier en kunnen pakjes beschadigen of kwijtraken. Bovendien willen wij de lokale economie zoveel mogelijk steunen door de benodigdheden voor een kinderdorp ter plaatse aan te laten schaffen.

7. Kan ik ook goederen/spullen doneren aan een SOS kinderdorp?

Hoewel het gebaar zeer wordt gewaardeerd, is het beleid van SOS Kinderdorpen dat we géén donaties in natura accepteren. De transport- en invoerkosten zijn vaak hoger dan de waarde van de donatie en misschien nog wel belangrijker, willen wij de lokale economie van de landen waar onze programma's worden uitgevoerd zo veel mogelijk steunen door de benodigdheden voor onze programma's ter plaatse aan te schaffen of te laten maken. Kleding, speelgoed en schoolbenodigdheden zijn bijvoorbeeld in bijna alle landen ter wereld redelijk tot goed verkrijgbaar op de lokale markt of in winkels.

8. Kan ik een SOS kinderdorp bezoeken?

Het kan, maar we willen dit eigenlijk niet stimuleren. Wij vinden het namelijk belangrijk om de privacy van de SOS kinderen en hun families te respecteren. En we proberen voor de kinderen een zo normaal mogelijke leefgemeenschap te creëren en de kinderen een stabiel en ongestoord leven te bieden. Als je toch een kinderdorp of ander project gaat bezoeken, is het voor onze lokale collega´s en de SOS families wel zo fijn als je je bezoek aankondigt. Zo kunnen onze medewerkers aangeven of je bezoek gelegen komt voor de kinderen en hun families. Wij vragen je daarom vooraf contact met ons op te nemen via 020 - 30 32 500. Dan helpen we je graag verder! Kijk voor meer informatie over het bezoeken van je SOS kind hier