SOS Kinderdorpen breidt hulp uit aan alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland

20 maart 2017, Athene – SOS Kinderdorpen opent een vierde opvanglocatie voor alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland. De internationale kinderhulporganisatie biedt daarmee opvang voor 92 kinderen wiens ouders nog in land van herkomst zijn, zich elders in Europa begeven of waarvan onduidelijk is in wat voor situatie zij verkeren.

Sinds mei vorig jaar heeft SOS Kinderdorpen aan 200 niet-begeleide kinderen onderdak, zorg en juridische ondersteuning geboden. “Ons werk is erop gericht om deze kinderen met hun familie te herenigen”, aldus George Protopapas, nationaal directeur van SOS Kinderdorpen in Griekenland.

Uit de cijfers van januari 2017 van het Griekse Nationale Centrum voor Sociale Solidariteit (EKKA) blijkt dat er 2.300 niet-begeleide minderjarigen in Griekenland zijn. SOS Kinderdorpen is een van de grotere organisaties die met de Griekse overheid samenwerkt om opvang te bieden aan deze kwetsbare groep. Deze onbegeleide kinderen lopen groot risico om slachtoffer te worden van uitbuiting, misbruik of mensenhandel.

Een overzichtelijke locatie speciaal voor meisjes

Van de 2.300 niet-begeleide minderjarigen vluchtelingenkinderen zijn er 140 meisjes. “En vooral meisjes lopen ernstig risico op kindermisbruik of mensenhandel. Ik ben trots dat SOS Kinderdorpen één van de weinige organisaties is die opvang biedt aan deze meisjes. Van de tien meisjes die wij opvangen waren er drie zwanger toen ze Griekenland bereikten. Een aantal van hen is ook al getrouwd. Vaak is hun man nog in Turkije of in een ander Europees land”, zegt George Protopapas. De opvanglocatie van SOS voor meisjes ligt in een rustig en stil dorp, net buiten Thessaloniki. Dit in tegenstelling tot de vijf andere locaties in de grote steden. “In een grote stad is het toch onoverzichtelijker. Er zijn veel meer mensen, waardoor het moeilijker is om mensenhandelaren te signaleren. Ook kan een meisje zomaar verdwijnen doordat ze opgaat in de mensenmassa’s. Wij zijn blij dat we deze meisjes in een rustige en veilige omgeving onderdak kunnen bieden”.

Familiehereniging duurt zes tot acht maanden

In de opvanglocaties van SOS Kinderdorpen zijn naast de zorgverleners ook maatschappelijk werkers, vertalers en advocaten werkzaam. Zij verlenen bijstand bij het herenigingsproces. Volgens SOS Kinderdorpen duurt een hereniging gemiddeld zes tot acht maanden. Protopapas: “Het hangt af van de specifieke situatie. De familie van sommige kinderen is nog niet in Europa. Het gaat in zo’n situatie om kinderen die wij ‘loners’ noemen. Het zijn jongens die door hun familie vooruit zijn gestuurd om geleidelijk de rest van de familie over te brengen. De hereniging van deze zaken gaat in een zeer traag tempo. Daarom is het zo belangrijk dat deze kinderen in de tussentijd fatsoenlijk worden opgevangen en dat ze de zorg en educatie krijgen waar ieder kind recht op heeft.” Protopapas vertelt verder dat SOS medewerkers veel energie stoppen in de sfeer en het zorgen voor een goede onderlinge omgang in de opvanglocaties. “Deze kinderen hebben verschillende achtergronden. Wij helpen ze begrijpen dat ze in Griekenland allemaal gelijk zijn en er geen reden meer is om elkaar te bestrijden”. 

Naast de opvang van niet-begeleide minderjarigen vluchtelingenkinderen biedt SOS Kinderdorpen ook algemene noodhulp aan vluchtelingen. De organisatie, die al sinds 1975 familiezorg biedt aan Griekse kinderen, zet zich sinds 2015 in voor deze groep. De organisatie bereikte sindsdien 76.000 gevluchte kinderen en hun families. Op Lesbos, in Athene en Thessaloniki bieden lokale medewerkers psychosociale zorg, educatie en taallessen en delen zij voedsel en hygiëne kits uit. In zogenaamde kindvriendelijke ruimtes worden recreatieve- en sportactiviteiten aangeboden, zodat gevluchte kinderen weer even kind kunnen zijn. In het vluchtelingenkamp Eleonas ten westen van Athene, is SOS Kinderdorpen de enige organisatie met een kleuterschool.

Over SOS KinderdorpenSOS Kinderdorpen zet zich al ruim 65 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilige thuis. De internationale kinderhulporganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl.

stippellijn

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lenneke Damen, PR adviseur SOS Kinderdorpen
020 – 5121 662 - lenneke@soskinderdorpen.nl 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= SOS Kinderdorpen breidt hulp uit aan alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Persberichten / SOS Kinderdorpen breidt hulp uit aan alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */