Prinses Margriet en Jan Smit op werkbezoek bij SOS Kinderdorpen in Libanon

12 juni 2017, Beirout – Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft op 11 en 12 juni 2017 samen met zanger Jan Smit een tweedaags werkbezoek aan SOS Kinderdorpen in Libanon gebracht. Tijdens het werkbezoek bezocht het tweetal projecten voor kindvluchtelingen. Dit in aanloop naar de Internationale Dag van de Vluchteling op 20 juni. Prinses Margriet is sinds 1984 beschermvrouwe van de organisatie, Jan Smit is alweer twintig jaar ambassadeur van SOS Kinderdorpen.

Jan Smit en Prinses Margriet op werkbezoek bij SOS Kinderdorpen in Libanon
Het was de tweede keer dat Prinses Margriet en Jan Smit gezamenlijk een werkbezoek brachten aan projecten van SOS Kinderdorpen. In 2014 bezochten zij samen het familiegerichte werk van de internationale kinderontwikkelingsorganisatie in Ghana. Dit jaar stond het noodhulpwerk voor kindvluchtelingen centraal. Het was een indrukwekkende ervaring voor beiden.

Naar aanleiding van het bezoek aan het Interim Care Centre in Khonshara waar SOS Kinderdorpen gevluchte kinderen en families ondersteunt met opvang, psychosociale begeleiding en de distributie van primaire levensbehoeften zegt Prinses Margriet: “SOS Kinderdorpen biedt hier psychosociale zorg en medische zorg aan de kinderen en er zijn caseworkers die met de families werken. Er wordt volledige zorg geboden. Zonder dat zou ik niet weten wat er van ze terecht moet komen.”

Ook Jan Smit is geraakt: “Deze kinderen zijn gevlucht uit Syrië en worden opgevangen in een Interim Care Centre van SOS Kinderdorpen. Ze willen dokter, advocaat en onderwijzeres worden, want ze willen allemaal iets terugdoen om andere Syrische kinderen weer te helpen. Dat ze op deze leeftijd daarmee bezig zijn, vind ik zo bijzonder. Om met je eigen broers en zussen een toekomst op te bouwen is van levensbelang.”

Prinses Margriet en Jan Smit op bezoek bij kindvluchtelingen in kindvriendelijk centrum Libanon - project SOS Kinderdorpen 
Prinses Margriet en Jan Smit met kindvluchtelingen in Libanon - project SOS Kinderdorpen 

Diep geraakt
Margot Ende, algemeen directeur van SOS Kinderdorpen begeleidde Prinses Margriet en Jan Smit tijdens het werkbezoek aan Libanon. “Al heel veel jaren mogen we rekenen op de steun van Prinses Margriet en Jan Smit. Ze voelen zich erg betrokken bij onze missie en dat is voor ons heel mooi om te zien. Tijdens dit werkbezoek ontmoetten we verschillende Syrische families. Deze mensen hebben letterlijk hun kinderen opgepakt en zijn van huis en haard gevlucht, met alleen de kleren die ze aanhadden. Het waren aangrijpende ontmoetingen die diep raakten”, aldus Ende. “Nog iedere dag slaan mensen op de vlucht voor het aanhoudende geweld. Ze laten alles achter om een veilige omgeving te zoeken voor zichzelf en hun families. SOS Kinderdorpen zet zich in voor kinderen die alleen of met hun familie op de vlucht zijn. Wij zijn actief in alle landen op de vluchtelingenroute en onze collega’s ter plaatse zorgen voor voeding, kleding, psychologische- en medische hulp in de landen waar de kinderen vandaan komen, waar ze door reizen of waar ze aankomen. De trauma’s die zij meetorsen zijn enorm. Daar moet aandacht voor komen. Deze groep kinderen wordt anders een lost generation in de toekomst.”

Over SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen zet zich al ruim 65 jaar in voor kinderen zonder ouders of veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie, actief in 134 landen en gebieden, gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op soskinderdorpen.nl
---

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie (en beeldmateriaal) over het bezoek van Prinses Margriet aan Libanon:

Willemijn van Benthem
Hoofd Communicatie SOS Kinderdorpen 
+31 (0)20 - 512 16 65  I  +31 (0)6 54 31 45 92  I  www.soskinderdorpen.nl

Rijksvoorlichtingsdienst
070 – 3564142 I www.koninklijkhuis.nl
www.youtube.com/koninklijkhuis  Iwww.facebook.com/hetkoninklijk.huis Iwww.twitter.com/koninklijkhuis

Fotocredits: Michel Koreman

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Prinses Margriet en Jan Smit op werkbezoek bij SOS Kinderdorpen in Libanon pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Persberichten / Prinses Margriet en Jan Smit op werkbezoek bij SOS Kinderdorpen in Libanon mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */