Geen kind mag alleen opgroeien

Goed Geld Gala Nationale Postcode Loterij
Op de foto (vlnr): Arian Buurman (voorzitter raad van toezicht SOS Kinderdorpen) Margriet Schreuders van de Nationale Postcode Loterij, directeur Margot Ende van SOS Kinderdorpen en Frederieke Assink, relatiebeheerder bijzondere giften van SOS Kinderdorpen

Amsterdam, 27 januari 2016 – Gisteravond mocht in het hoofdstedelijke Carré theater SOS Kinderdorpen naast de jaarlijkse cheque van 1.350.000 euro, ook een extra cheque ter waarde van 1.120.000 euro in ontvangst nemen. De internationale kinderhulporganisatie kreeg het extra bedrag voor het Extra Trekkingsvoorstel van de Nationale Postcode Loterij: ‘No child is born to grow up alone’. Want geen kind mag alleen opgroeien, is het credo van SOS Kinderdorpen.

Met het project dat SOS Kinderdorpen indiende bij de Nationale Postcode Loterij (NPL) worden 1.000 kwetsbare kinderen en hun families ondersteund en 200 weeskinderen in nieuwe families geplaatst. Directeur Margot Ende van SOS Kinderdorpen Nederland is dan ook ongelooflijk blij dat zij de cheque mocht aannemen uit handen van Nicolette van Dam, de ambassadeur van de NPL. Margot Ende: ‘SOS Kinderdorpen streeft ernaar dat kinderen die er alleen voor staan of het risico lopen er alleen voor komen te staan, een plek krijgen in een familie. Daarom is het zo geweldig om deze cheque te krijgen. We kunnen nu echt in actie komen.’

Families versterken
Alleen in Sub-Sahara-Afrika gaat het al om 10 miljoen kwetsbare kinderen waar grote zorgen om zijn. In de Keniaanse regio Busia wil SOS Kinderdorpen in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap familiebanden versterken en alternatieve zorg voor weeskinderen inrichten.  Het project is erop gericht  lokale organisaties te stimuleren om de ouderlijke zorg door de gemeenschappen zelf te versterken.  Daarmee helpt de organisatie 1.200 kwetsbare en alleenstaande kinderen aan ouderlijke zorg. Met het project kunnen in Kenia wel 250 families worden “versterkt”: ze worden begeleid in het bieden van kwalitatieve alternatieve zorg en begeleid in het laten opgroeien van kinderen in een veilige en geborgen omgeving en familie.

Kwetsbare kinderregio
Het project wordt uitgerold in Kenia, in de regio Busia, een gemeenschap met 80.000 inwoners grenzend aan Uganda. De regio heeft ten opzichte van andere regio’s in Kenia een hoog percentage kinderen die er alleen voor staan of zeer kwetsbaar zijn. Doordat het een grensregio is, lopen kinderen meer risico´s in aanraking te komen met kinderhandel, prostitutie en kinderarbeid. Daarnaast verliezen kinderen door Hiv/Aids kans vaak een of beide ouders. Het project heeft een looptijd van vijf jaar.

Over SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen zet zich al 65 jaar in voor kinderen zonder ouders of veilig thuis, en doet dat vanuit Nederland alweer 50 jaar. De internationale kinderhulporganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, maar als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Willemijn van Benthem, woordvoerder en persvoorlichter SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Geen kind mag alleen opgroeien pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Persberichten / Geen kind mag alleen opgroeien mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */