Familiegecentreerde aanpak noodzakelijk bij armoedebestrijding

SOS Kinderdorpen publiceert rapport Family Focus 2012

Amsterdam, 15 mei 2012 – Families over de hele wereld hebben het steeds moeilijker onder invloed van de crisis. Dat is de conclusie van het internationale rapport Family Focus 2012 dat vandaag op Wereld Familie Dag door internationale kinderhulporganisatie SOS Kinderdorpen wordt gepubliceerd. Het rapport identificeert de 5 wereldwijd gemeenschappelijke uitdagingen voor families en doet aanbevelingen om van 2013 een beter jaar te maken. De kern: stel familie centraal in beleid en regelgeving.

Het rapport met de ondertitel Challenging Times – What can be done to make 2013 better for families, is opgesteld aan de hand van honderden interviews met medewerkers van SOS Kinderdorpen uit 87 landen, verspreid over 5 continenten.

De grootste uitdagingen voor families wereldwijd zijn onder 5 noemers te categoriseren: 
• Gebrek aan overheidssteun, 
•  De verscheurende werking van werkloosheid en arbeidsmigratie op familieverbanden, 
•  Onnodig hoge kindersterfte door gebrek aan kennis en preventieve zorg,
• Voortijdige schooluitval door armoede en zwakke onderwijssystemen;  
• Familieproblematiek door psychosociale gevolgen van de crisis; zoals huiselijk geweld, verwaarlozing en alcoholisme.

Familie als basis
SOS Kinderdorpen vraagt aandacht voor het belang van de familie. Families vormen zowel de hoeksteen van goed functionerende gemeenschappen, als de veilige basis van waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en kansrijke volwassenen. Overheden die deze rol van families erkennen en in hun beleid en regelgeving families tegemoet komen bij de zorg voor hun kinderen, helpen daarmee voorkomen dat kwetsbare families uit elkaar vallen en vast blijven zitten in een spiraal van armoede en verwaarlozing. Alleen onder die voorwaarde kan kindgerichte armoedebestrijding duurzame resultaten behalen. Want wat een kind leert, geeft het door.

Voor het volledige rapport, klik hier

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Familiegecentreerde aanpak noodzakelijk bij armoedebestrijding pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Persberichten / Familiegecentreerde aanpak noodzakelijk bij armoedebestrijding mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */