1 op de 10 kinderen wereldwijd groeit op zonder liefdevolle familie

SOS Kinderdorpen lanceert wereldwijde campagne ‘Geen kind mag alleen opgroeien’

19 november 2016 - Morgen, zondag 20 november, is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Eén op de tien kinderen groeit op zonder de zorg van een liefdevolle familie: in totaal gaat dat om 220 miljoen kinderen wereldwijd. Dat brengt de emotionele, fysieke en mentale ontwikkeling en dus de toekomst van kinderen ernstig in gevaar. Daarom start SOS Kinderdorpen in meer dan 70 landen de campagne ‘Geen kind mag alleen opgroeien’. Hiermee vraagt de internationale kinderontwikkelingsorganisatie aandacht voor het recht van kinderen om in een familie op te groeien.

Ieder kind heeft liefdevolle zorg nodig, zo stelt SOS Kinderdorpen. Daarmee bedoelt de organisatie een warme en onvoorwaardelijke zorg van tenminste één volwassene, een thuis waar de fysieke en emotionele veiligheid van het kind wordt gewaarborgd en voldoende middelen voor voeding, woongelegenheid en onderwijs. “Als één van deze drie facetten ontbreekt”, zegt directeur Margot Ende van SOS Kinderdorpen, “ dan heeft dat verregaande gevolgen voor de fysieke, emotionele en mentale ontwikkeling van een kind. Wij stellen daarom zelfs dat familieliefde een primaire levensbehoefte is.”
 

220 miljoen kinderen

Morgen is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind en daarom vraagt SOS Kinderdorpen aandacht voor de 220 miljoen kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren of dreigen te verliezen. In de ontroerende en confronterende campagnefilm van SOS Kinderdorpen vertellen kinderen op ontwapenende wijze hoe ze weten dat hun ouders van hen houden. Maar niet alle kinderen kunnen deze vraag beantwoorden. De harde realiteit van 1 op de 10 kinderen: wereldwijd groeien 220 miljoen kinderen op zonder de zorg van een liefdevolle familie. Dit cijfer is gebaseerd op relevante indicatoren die erop wijzen dat aan één van de drie hierboven genoemde zorgvoorwaarden voor een kind niet voldaan is. Dit cijfer gaat over weeskinderen, kinderen die opgroeien in extreme armoede, die opgroeien in alternatieve zorg, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en kinderen zonder geboortecertificaat.


Geen enkel kind mag alleen opgroeien

SOS Kinderdorpen zet zich specifiek in voor het recht van kinderen om op te groeien in een familie. Het liefst binnen de biologische familie. Maar als dat niet meer mogelijk is, dan biedt de organisatie passende alternatieve zorg door kinderen op te vangen in een SOS familie. Margot Ende: “Elke vader of moeder weet dat een gezin onderhouden en kinderen opvoeden een grote uitdaging is. Als ouders kampen met armoede, depressie, ziekte, huiselijk geweld... dan wordt het heel moeilijk om die uitdaging tot een goed eind te brengen. Er dreigt dan een neerwaartse spiraal die ervoor zorgt dat de kinderen die liefdevolle zorg niet krijgen en feitelijk alleen opgroeien. Dat willen wij absoluut vermijden.”


Over SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen zet zich al ruim 65 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilige thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl. Zie voor de campagnefilm: www.soskinderdorpen.nl/nochildalone  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Willemijn van Benthem, SOS Kinderdorpen
Mobiel: 06 54 31 45 92
Mail: willemijn@soskinderdorpen.nl

 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= 1 op de 10 kinderen wereldwijd groeit op zonder liefdevolle familie pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Persberichten / 1 op de 10 kinderen wereldwijd groeit op zonder liefdevolle familie mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */