De negatieve impact van sociale uitsluiting

Onderzoeksresultaten over de oorzaken en risico's van uitsluiting onder zorgverlaters

Het vinden van een baan, het aangaan van stabiele sociale relaties, acceptatie door de maatschappij: het is een uitdaging voor vele jongeren wereldwijd. Voor kwetsbare jongeren die de zorg verlaten, is het vaak nóg lastiger. Stigmatisering, het gevoel anders te worden behandeld, moeite hebben met het maken van zelfstandige beslissingen of het idee hebben niet goed voorbereid te zijn – het is een greep uit de reacties van meer dan 340 jongeren (SOS jongeren en jongeren uit andere zorginstanties in de betreffende landen) uit zes verschillende landen die hebben meegedaan aan ons onderzoek naar sociale uitsluiting onder zorgverlaters. 
 
Met dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, wil SOS kinderdorpen kwetsbare jongeren uit de zorg een stem geven en hun problemen op de nationale en internationale ontwikkelingsagenda’s zetten. Want ook deze jongeren verdienen een oprechte kans op een toekomst waarin zij hun aspiraties en dromen kunnen waarmaken. 

De zes landenrapporten en het synthese rapport van het onderzoek

Synthese rapport - Onderzoek naar sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Ivoorkust

 
 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Malawi

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Indonesië

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Nederland

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Guatemala

 

Onderzoeksresultaten: sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in Kenia

 
   
  

Contact

Voor meer informatie over het onderzoek en de landenstudies kunt u contact opnemen met Anja Joppe-de Boer van SOS Kinderdorpen.

'Een kind heeft stabiliteit nodig'

Een verslag van de inzichten van drie Nederlandse zorgverlaters en dr. Nicky Pouw van de UvA die naar voren kwamen tijdens het interview en publieksvragen naar aanleiding van de presentatie. 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= De negatieve impact van sociale uitsluiting pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Publicaties en onderzoeken / De negatieve impact van sociale uitsluiting mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */